Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Nyomtatványok, kérvények

 

Az itt található nyomtatványok (kérvények) azokra a végzett hallgatóinkra, valamint más intézményben tanuló hallgatókra vonatkoznak.

A kérelmek letölthetők a bal oldalon a kérvény nevére kattintva! 

A kérvény/adatlap neve

Beadás kezdete

Beadás vége

Kötelező mellékletek

Elbírálási határidő

Véleményező

Döntő

Hivatkozási alap

Díjköteles kérvény díja

Átvételi kérelem

A beadás legkésőbbi dátuma:

- az őszi félévre vonatkozóan: augusztus 20.

- a tavaszi félévre vonatkozóan: január 20.

 

- igazolás hallgatói jog­viszonyról

- igazolás a kérelem időpontjáig folytatott tanulmányok finan­szírozási formájáról

- a kérelem időpont­jáig folytatott tanul­mányokat bizonyító leckekönyv hitele­sí­tett másolata

- a leckekönyvben sze­replő tárgyak elfo­gad­hatóságának elb­írálásához a hite­le­sített tantárgyi te­ma­tikák

- a nyelvtudást igazoló oki­rat(ok) másola­ta(i).

15 nap

szakfelelős,

Kari Tanulmányi Bizottság

dékán

HKR 64.§

3000,-Ft

Kérelem részismeretek megszerzésére

APPLICATION FORM FOR PARTIAL KNOWLEDGE TRAINING

A beadás legkésőbbi dátuma:

- az őszi félévre vonatkozóan: augusztus 15.

- a tavaszi félévre vonatkozóan: január 15.

Submission deadlines:    
-    autumn semester:         15 August
-    spring semester:         15 January

-

15 nap

szakfelelős,

Kari Tanulmányi Bizottság

dékán

HKR 66.§

3000,-Ft

Kérelem vendéghallgatói jogviszony létesítésére (más intézmény hallgatója számára)

A beadás legkésőbbi dátuma:

- az őszi félévre vonatkozóan: május 15.

- a tavaszi félévre vonatkozóan: december 15.

- igazolás az érvényes és aktív hallgatói jogviszonyról,

- diákigazolvány mindkét oldaláról készített másolat,

- a hallgatói jogviszony szerint illetékes felsőoktatási intézmény által a vendéghallgatói jogviszony létesítésére kiadott engedély.

15 nap

szakfelelős,

Kari Tanulmányi Bizottság

dékán

HKR 66.§

3000,-Ft

Kérelem korábbi hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos igazolás kiállítására

folyamatos

folyamatos

-

30 nap

-

-

-

3000,-Ft / kérelem

Kérelem oklevél/ oklevélmelléklet másodlat kiállítására

folyamatos

folyamatos

 

30 nap

-

-

-

20000,-Ft

Tantárgyi program/ tematika kiadásának kérelme

folyamatos

folyamatos

-

30 nap

-

-

-

500,-Ft/tantárgy

Meghatalmazás

folyamatos

folyamatos

-

-

-

-

-

-

Power of Attorney (Meghatalmazás angol)

folyamatos

folyamatos

           

Számlakérő nyomtatvány

folyamatos

folyamatos

-

8 nap

-

-

-

-

Postázási kérelem

folyamatos

folyamatos

           

 

A kérvények kiadásának feltétele:

-            az igénylőlap pontos, hiánytalan kitöltése,

-            ha a választ postán is kéri, akkor 1 db felbélyegzett válaszboríték (min. A/5 méret),

-            befizetésről szóló igazolás elküldése.

A kérvényeket eljárási díj ellenében adjuk ki, amelyet az alábbi számlaszámra és a közleményben kitöltött hivatkozással kell befizetni.

Számlaszám:       Soproni Egyetem: 11737083-24683441

Közlemény:         A kérelem láblécében található!

E-mail cím:          etk@uni-sopron.hu

 

A nyomtatványokat kitöltés után 1 db felbélyegzett válaszborítékkal és - szükség esetén - szolgáltatási díj, annak befizetéséről szóló igazolással, átutalás esetén számlakérő formanyomtatvánnyal (innen letölthető) együtt kérjük az alábbi postacímre/e-mail címre megküldeni:

 

                                          etk@uni-sopron.hu

                                          Soproni Egyetem

                                          Egyetemi Tanulmányi Központ

                                         9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

 

 

Ha a befizetésről számlát szeretne, amit nem a saját nevére kér, abban az esetben a 9. sz. számlakérő nyomtatványt kérjük kitölteni kérvénye mellé.

 

 

A KÉRELMEK/KÉRVÉNYEK LEÍRÁSA RÉSZLETESEN:

 

1. Átvételi kérelem (más intézményből a SOE-re átjelentkezők részére)

  

Az átvételre vonatkozó kérelem mellékletei:

 

-              igazolás hallgatói jogviszonyról
 
-              igazolás a kérelem időpontjáig folytatott tanulmányok finanszírozási formájáról
 
-              a kérelem időpontjáig folytatott tanulmányokat bizonyító leckekönyv hitelesített másolata
 
-              a leckekönyvben szereplő tárgyak elfogadhatóságának elbírálásához a hitelesített tantárgyi tematikák

-              a nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata(i).

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, 3.000,-Ft. 

Beadási határidő:  őszi félév: augusztus 20., tavaszi félév: január 20.

 

2. Kérelem részismeretek megszerzésére irányuló képzésben való részvételre

  

A részismeretek megszerzésére irányuló tanulmányok megkezdéséhez (minden szak és tagozat esetében) ezen kérelem leadása szükséges.
 
Elutasító döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

  

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, azon képzési terület szakos önköltség átlagnak 30-ad része/kredit, amelyhez a felvett tantárgy tartozik, de min. 4000 Ft/kredit.

  

A kérvények kiállításának határideje 30 munkanap, ezért kérjük, hogy igényét ennek figyelembe vételével nyújtsa be.

 

 

3. Vendéghallgatói jogviszony (más intézményből érkezett hallgatók részére)

  

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, 3.000,-Ft. 
 
A hallgató a felvett tárgyak után 4.000 -Ft/kredit összeget fizet
 
A kérvények kiállításának határideje 30 munkanap, ezért kérjük, hogy igényét ennek figyelembe vételével nyújtsa be.

  

 

5. Tantárgyi tematika hiteles másolata

  

A SOE Iratkezelési Szabályzat értelmében az Egyetemi Tanulmányi Központ 2000/2001. tanévtől adja ki a tantárgyi tematikák hiteles másolatát.  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tantárgyi tematikák kiállítása 30 munkanapot vesz igénybe (nyári időszakban kitolódhat), ezért kérjük, hogy igényét ennek függvényében nyújtsa be.

  

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, 500 Ft/tematika.  

  

A kérvények kiállításának határideje 30 munkanap, ezért kérjük, hogy igényét ennek figyelembe vételével nyújtsa be.

  

Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbi karok más egyetemekhez történő integrációja miatt a tantárgyi tematikák a következő felsőoktatási intézményeitől kérhetők:

  

Apáczai Csere János Kar                                                              ->      Széchenyi István Egyetem

  

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar                             ->      Széchenyi István Egyetem

  

Geoinformatikai Kar                                                                    ->     Óbudai Egyetem

  

Savaria Egyetemi Központ (volt Berzsenyi Dániel Főiskola)     ->     ELTE

  

6. Meghatalmazás

 

Amennyiben az ügyintézés során nem személyesen jár el, úgy ezt a meghatalmazást kitöltve, eredeti aláírásokkal együtt kell az ügyeiben eljáró személy részére átadnia

 

7. Korábbi végzettség/jogviszony igazolása

 

Amennyiben korábbi tanulmányaira vonatkozóan jogviszonyával, finanszírozási formával, szakképzettségével kapcsolatos igazolásra van szüksége, ennek a nyomtatványnak a kitöltésével kérheti.

 

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, 3.000,-Ft. A kért irat elkészültéről, átvételéről e-mailben értesítjük.

 

A kérvények kiállításának határideje 30 munkanap, ezért kérjük, hogy igényét ennek figyelembe vételével nyújtsa be.

 

8. Oklevél/oklevélmelléklet pótlás/másodlat kérése

  

Az oklevél/oklevélmelléklet pótlását (másodlat) kiállítását az eredeti dokumentum eltulajdonítása/megsemmisülése esetén az oklevél/oklevélmelléklet tulajdonosa írásban kérheti. Az oklevél/oklevélmelléklet másodlat is szigorú számadású nyomtatványra készül, az egyetem ennek kiállítása esetén megsemmisült oklevelet/oklevélmellékletet érvényteleníti, és jelenti az Oktatási Hivatal felé. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, 20.000,-Ft/oklevél és 20.000,-Ft/oklevélmelléklet. A kért okirat elkészültéről, átvételéről a megadott e-mail címen értesítjük. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az oklevél/oklevélmelléklet másodlat kiállítására 30 nap áll rendelkezésre (július 1. és augusztus 25. közötti időszakban kitolódhat), ezért kérjük, hogy igényét ennek függvényében nyújtsa be.

  

A kérvények kiállításának határideje 30 munkanap, ezért kérjük, hogy igényét ennek figyelembe vételével nyújtsa be.

  

9. Számlakérő nyomtatvány

  

Ha nem a saját nevére kéri a fenti kérvényekhez szükséges eljárási díjak után a számlát, abban az esetben a számlakérő nyomtatványt szükséges kitölteni és az Egyetemi Tanulmányi Központba eljuttatni. 

 

10. Postázási kérelem

 

oklevél/igazolás postázásának díja belföldre: 2500 Ft.

oklevél/igazolás postázásának díja külföldre (EU): 5000 Ft.

(EU-n kívüli országba küldés esetén kérem érdeklődjön a feladási díjról)

 

- A feladás ajánlott tértivevényes-saját kézbe történik.

- Tájékoztatjuk, hogy ha a feladott küldemény bármilyen ok miatt a feladóhoz visszaküldésre kerül, akkor a további postai feladások is díjkötelesek.

- Ha a feladási adatokban megadott átvevő nem tudja átvenni a küldeményt, akkor a postai meghatalmazásról a címzettnek kell gondoslodnia.

- Számlaigény esetén, kérem adjon le egy kitöltött és aláírt számlakérő nyomtatványt is.

Cikk nyomtatása E-mail