Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Általános beiratkozási tájékoztató

Általános beiratkozási tudnivalók

 

Mikor és hogyan kell beiratkozni a Neptun rendszerbe?

Tisztelt Hallgató!

Gratulálunk sikeres felvételi eredményéhez, örömmel üdvözöljük a Soproni Egyetem hallgatói között!

A regisztrációs időszakot az egyes karokon az alábbi táblázatban találja:

beirat2023-3.PNG

Beiratkozás/regisztráció

A sikeres felvételi eljárás után a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, ezért nagyon fontos, hogy a beiratkozási folyamat alábbi leírását pontosan kövesse.

A Neptun rendszerben a beiratkozás előfeltétele, hogy a jelentkezőnek ne legyen olyan fizetési kötelezettsége, amelynek fizetési határideje a beiratkozás időpontját megelőzi (tehát nincs lejárt határidejű, befizetendő pénzügyi tétele).

neptun7.jpg

A NEPTUN elektronikus tanulmányi rendszerben a következő lépéseket kell megtennie a személyes beiratkozás előtt:

-     egyeztesse személyes adatait: kérjük, minél előbb ellenőrizze a Neptunban a felvételi eljárás során megadott adatait, különösen a személy igazolványon szereplő teljes név, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, TAJ-szám,

neptun3.jpg


- eltérés, vagy hiányzó adatok esetén minél előbb indítsa el az adategyeztetést,

neptun4.jpg


- a Neptunban a „Pénzügyek” alatti „Beállítások” menüpontban rögzítse bankszámlaszámát,


neptun5.jpg


- regisztráljon a 2022/2023-as tanév őszi félévére az „Ügyintézés” menüpont „Beiratkozás/Bejelentkezés” menüpontjára kattintva. Így le tudja adni a beiratkozási (SOE_1_01-Beiratkozási lap) kérvényt.


neptun9.JPG


- az Ügyintézés/Kérvények/Leadott kérvények menüpont alatt töltse le (vagy megtekint), majd nyomtassa ki a PDF-et és írja alá a kérvényt! (Lásd a következő képernyőkép)

- az aláírt kérvényt hozza magával a személyes beiratkozásra.

- az önköltséges hallgató nyomtassa ki a Neptunból a képzési szerződést 2 példányban és írja alá. (Információ/Általános nyomtatványok menüpont: Nyilatkozat állami ösztöndíj feltételeinek elfogadásáról [az állami ösztöndíjas helyre átsorolt hallgatók esetében])


neptun11.PNGAmennyiben tanulmányait nem 2023. év szeptemberében kívánja megkezdeni (azaz passzív státuszú félévvel szeretne kezdeni), akkor is be kell iratkoznia. Tanulmányai szüneteltetését és a passzív státuszú félév beállítását a Neptunban kell bejelenteni.

 

A személyes beiratkozásra hozza magával az alábbiakat:

-     NEPTUN-ból kinyomtatott és aláírt beiratkozási kérvényt (SOE_1_01-Beiratkozási lap),

-     önköltséges hallgató a NEPTUNBÓL kinyomtatott és aláírt képzési szerződést (2 példányban),

-     alapszakra, felsőoktatási szakképzési szakra felvételt nyert hallgató: eredeti érettségi bizonyítványát és annak olvasható fénymásolatát,

-     mesterszakra, szakirányú továbbképzési szakra felvételt nyert hallgató: eredeti oklevelét és annak olvasható fénymásolatát,

-     eredeti nyelvvizsga bizonyítványát és annak olvasható fénymásolatát,

-     személyi igazolványát,

-     lakcímkártyáját,

-     Adó- és TAJ kártyáját,

-     külföldi állampolgárságú hallgatók: útlevélét és amennyiben van, tartózkodási engedélyét.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a beiratkozás elmulasztása esetén felvételi határozata érvényét veszíti, és a tanulmányokat csak új, sikeres felvételi eljárás után lehet megkezdeni!
A Neptunról

A Neptun.Net Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer - továbbiakban Neptun – feladata, hogy a hallgatók ezen a rendszeren keresztül tudják intézni a beiratkozástól egészen az oklevél megszerzéséig terjedő tanulmányi adminisztrációs és pénzügyeiket pld. az önköltség befizetését (ha a gyűjtőszámlájukon van elegendő fedezet), a beiratkozást, a regisztrációt, a tárgy- és kurzusfelvétellel a saját órarendjük elkészítését, a tanulmányi információk megtekintését, a tanulmányi előrehaladásukat, a képzés-, mintatanterv-, tantárgyak teljesítését, a vizsgára jelentkezést, az elektronikus kérvények - személyes megjelenést nem igénylő - benyújtását.

 

Belépés a Soproni Egyetem hallgatói Neptun rendszerébe: https://neptun3r.uni-sopron.hu/hallgato  linken lehetséges.

 

A belépéshez szükséges azonosító/jelszó páros leírását az alábbi ábra szemlélteti:

neptun1.jpg

Jelszó változtatás

A belépést követően a jelszót meg kell változtatni!

Kezdetben a program felajánlja, a későbbiekben azonban bármikor megváltoztatható. Saját adatok -> Beállítások menüpont, jelszó változtatása belső tabulátorfülre lépéskor, a régi és az új jelszó megadásával. A változás mentését „Jelszó változtatása” gombbal lehet menteni. Lásd a következő ábrán:

neptun2.jpg


Adatellenőrzés, személyes adatok, elérhetőségek

 

Saját adatok menü-> „Személyes adatok” menüponton kérjük ellenőrizze, hogy az adatok a valóságnak megfelelőek-e. Szintén a „Személyes adatok” menüponton tudja megtekinteni az előképzettségét (Képzettségek), elérhetőségeit, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Fontos, hogy az adó azonosító jel és a TAJ szám is rögzítve legyen! Lásd a következő képen:

neptun3.jpg


Adatmódosítás

Adóazonosító jel, TAJ szám felvitele: 1. Saját adatok-> 2. Személyes adatok menüpont-> 3.

Műveletek: Adatmódosítás -> módosítás felvitelét követően 4. Módosítás elküldése gomb.


neptun4.jpg


Bankszámlaszám beállítása

Új bankszámlaszám megadása:

Pénzügyek 1.  ->Beállítások 2.  menüpont-> Új bankszámlaszám gomb 3. -> Bankszámlaszám beírása 4. -> Mentés 5.

Bankszámlaszám módosítása

Pénzügyek 1. ->Beállítások 2.  menüpont-> Sor végi plusz jel 6.  -> Módosítás 7. -> bankszámlaszám beírása 4. -> Mentés 5.

 

Kérjük, ha egyéb adataiban eltérést talál jelezze tanulmányi ügyintézőjének!


neptun5.jpg


Az Ön tanulmányi ügyintézője

 A képen látható „ Tanulmányok” főmenü, „Képzési adatok” menüpontra kattintva, az oldal alsó részén látható ügyintézőjének a neve.


neptun6.jpg


Hogyan lehet tantárgyakat felvenni és kurzusokra jelentkezni?

A tantárgyfelvétel során kérjük, figyeljen arra, hogy a tárgyhoz tartozó kurzusok közül a megfelelőket válassza ki és vegye fel. Ha a mintatantervben a tantárgyhoz előadás és gyakorlati kurzus is tartozik, mindkettő felvétele szükséges. A kurzusfelvételnél a kurzus Megjegyzés mezőjét is javasolt ellenőrizni, mivel az intézetek/tanszékek a kurzus Megjegyzés mezőjében is közölhetnek a tantárgyfelvételt érintő információkat.
Amennyiben a betelt kurzuslétszám miatt nem tud a tantárgyra jelentkezni, a létszámemelésben a tantárgyat meghirdető Intézet/Tanszék segítségét kérheti, a tanulmányi előadók ebben az esetben nem jelentkeztethetik Önt.

targyfelvetel2.png

 

kurzusfelvetel2.png

A tantárgy- és kurzusfelvétel után kérjük a Tanulmányok/Órarend felületen ellenőrizze kialakult órarendjét, amennyiben ütközést talál, kurzuscserével módosítsa.
Kurzuscsere esetén a tantárgyat oktató intézet/tanszék/tanulmányi előadó segítségét kérheti, ha a létszámok miatt ezt nem tudja végrehajtani.
Ha tantárgyait saját hibából a regisztrációs hét végéig nem tudja felvenni, akkor utólagos tantárgyfelvételi kérelmet adhat be, amely díjköteles kérvény.
Ha tantárgyait saját hibából a regisztrációs hét végéig nem tudja leadni, akkor azt az utólagos tantárgyleadási időszakban teheti meg a megfelelő kérvény leadásával, amely díjköteles kérvény.

Szakkollégium kurzusainak felvétele

A szakkollégium kurzusai a neptun rendszerben kerülnek meghirdetésre, a hallgató képzésének többi tárgyához hasonlóan. A tárgy- és kurzusfelvételre az általános időhatáron belül kerülhet sor.

A tárgy megtalálható: Tárgyak/Tárgyfelvétel fülön. A kívánt félév kiválasztása után a „Minden további intézményi tárgy” gombot kell bejelölni, majd listázni.

szakkoli.png


Mit kell tudni a kérvényekről és beadási módjukról?

A kérvények beadása a Neptun tanulmányi rendszerből történik.
A kérvények beadása hallgató webes Neptunba (https://neptun3r.uni-sopron.hu/hallgato/login.aspx) való belépés után lehetséges. Lásd a képen:

kerveny2.PNGA pénzügyi tételekhez kapcsolódó kérvények a Pénzügyek/Befizetés menü felől, a konkrét tétel sor végén lévő plusz jelet kinyitva, majd a Kérvény leadása gombra kattintva érhető el.

penzugyi_kerv2.JPG
penzugyi_kerv.jpg

 


Melyek az állami ösztöndíj feltételei?


Mikor kell az önköltséget befizetni?

A pótfelvételi eljárásban és a szakirányú továbbképzésben felvett, illetve a hozzánk átjelentkező hallgatók részére az önköltség befizetése egy összegben történik melynek határideje: 2023. október 10.

Az önköltséget a Neptun rendszerben 2 részletben (50-50%) írjuk ki.
Az első részlet befizetési határideje a regisztrációs időszak első napját megelőző nap (2023. augusztus 20.) a végső határideje pedig a regisztrációs időszak vége, lásd tanulmányi rend. A második részlet befizetési határideje 2023. október 10. Kivéve, ha nem a hallgató fizet és ezért átutalásos számlát igényel, vagy diákhitelből egyenlíti ki önköltségét. 
A Neptun rendszerben a beiratkozás előfeltétele, hogy a jelentkezőnek ne legyen olyan fizetési kötelezettsége, amelynek fizetési határideje a beiratkozás időpontját megelőzi (tehát nincs lejárt határidejű, befizetendő pénzügyi tétele).


Pénzügyekkel kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel forduljon munkatársunkhoz a neptunpenzugyek@uni-sopron.hu címre írt emailben!


Hogyan tudok kedvezményes sportolási lehetőséghez jutni (SMAFC sportegyesületi-tagság)?

A Soproni Egyetem minden hallgatójának (nappali, levelező), illetve dolgozójának lehetősége van belépni a SMAFC szabadidősport, vagy igény esetén egyéb szakosztályába.

 

A SMAFC egyesület tagdíja: 5000- FT / szemeszter.

 

A tagdíj befizetésével a hallgatók térítésmentesen vehetik igénybe az úszás, squash, aikido, illetve konditerem sportszolgáltatásokat.

 

A tagdíj mértékét az egyetem vezetése és a SMAFC konszenzussal határozza meg.

 

 

Sportolási lehetőségek az egyetem hallgatói számára:

A SMAFC térítésmentesen biztosít sportolási lehetőséget a Soproni Egyetem, SMAFC tagsággal rendelkező hallgatói számára minden tanév szeptember 1-től - június 30-ig.

A sportolási lehető­sé­geket a SMAFC hirdeti meg a szorgalmi időszak kezdetén. Természetesen lehetőség van sportolásra a SMAFC valamennyi szakosztályában, a szakosztályok által megadott feltételek alapján.

 

2023/24-es tanév térítésmentes sportolási lehetőségei hallgatók számára:

-          Úszás

-          Squash

-          Aikido

-          Konditerem


 

Jelentkezését a smafc.horvathj@uni-sopron.hu e-mail címen adhatja le.
A SMAFC Sportegyesület elérhetősége: smafc.hu

További információk a kötelező testnevelés tantárgyról erre a linkre kattintva érhetők el.


Hogyan kell a gyűjtőszámlára befizetni?

GYŰJTŐSZÁMLA KEZELÉS A SOPRONI EGYETEMEN
TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Hallgató! Tájékoztatjuk, hogy a Soproni Egyetem a gyűjtőszámlás befizetési módot írja elő az önköltségi/költségtérítési és egyéb térítési díjak, mint pl. IV díj, szolgáltatási díj stb. befizetésének módjaként. A gyűjtőszámla az Egyetem OTP Banknál vezetett számlája. A hallgatók erre a számlára tudnak befizetni, és erről a számláról kerül át a befizetés a Neptun rendszerbe a Neptunkód, bankszámlaszám és egyéb azonosításra alkalmas adatok alapján. A művelet átfutási ideje 1-2 munkanap, ezért vegyék figyelembe! A Neptun rendszerbe beérkező utalást követően a hallgatónak külön kell intézkednie a kiírt pénzügyi tétel teljesítéséről! 

gyujtoszamla1.png

I. BANKI ÁTUTALÁS A GYŰJTŐSZÁMLÁRA


A kívánt összeget az OTP Banknál vezetett számlára kell átutalni. Az egyéni gyűjtőszámla feltöltése csak banki átutalással lehetséges! A banki átutalás történhet a bankban személyesen vagy interneten, netbankon keresztül. Minden más (postai csekkes, készpénz befizetés) utalási formát elutasítunk és reklamációt nem fogadunk el, biztonsági okokból. Egy átutalással egyszerre egy hallgató számára utalható pénz a pontos beazonosíthatóság érdekében!

A gyűjtőszámlára való utalást követően a Neptunban be kell teljesíteni a kiírást! (II. fejezet)
Utaláskor a következő adatok megadása szükséges:

Utalás MAGYAR bankszámláról:
gyujtoszamla2.png

Utalás KÜLFÖLDI bankszámláról:

kedvezményezett neve: Soproni Egyetem

közlemény rovat: NK-NEPTUN KÓD HALLGATÓ NEVE

    Minta: NK-ABC123 TESZT ELEK  

devizanem: HUF

összeg:
A Neptun-gyűjtőszámla forintban vezetett fizetési számla, így a devizában indított utalásokat forintra átváltva fogadja a Bank. A külföldről történő átutalás esetén, amennyiben a fizetés nem forintban történik, kérjük figyeljenek arra, hogy az utalás összege napi árfolyamon forintra átszámítva, az utaláskor felszámított kezelési költség levonása után is fedezze a kiírt tételt, a fizetendő összeget. 
gyujtoszamla3.png

Miért fontos az utalás közlemény rovatának pontos kitöltése?   

Az átutalt összeg azonosítása szempontjából elengedhetetlen, hogy a közlemény rovat pontosan legyen kitöltve. A közlemény rovat első karaktere nem lehet szóköz! A rovat első sorának, első karakterétől kezdődően kell a „NK-”előtagot, utána folyamatosan a hallgatói Neptun-kódot (nagy betűvel) majd egy szóköz után a hallgató saját nevét berögzítenie:   

  

NK-NEPTUN KÓD HALLGATÓ NEVE   

Minta: NK-ABC123 TESZT ELEK     

                                                            

A közlemény rovatban megadott Neptun-kód alapján kerül sor a befizetés azonosítására a gyűjtőszámlán. A név beírása egy biztonságot ad, ha elütés történik a Neptunkódban, a név kiegészítő információt ad  a hallgató azonosításához.  

Különösen figyeljen a Neptunkódban az „O” betű és a „0” szám,  illetve az 1 (egy) szám L betű karakter helyes megadására! Kézzel töltött átutalási megbízás esetén javasoljuk, hogy a 

„0” számot áthúzással jelezze: 0 !  

A közleményben megadott hibás Neptunkódot tartalmazó karaktersor esetén az átutalt összeget az Egyetem nem tudja beazonosítani, nem jelenik meg a hallgató gyűjtőszámláján. Ha Ön az átutalást követően 4 munkanap múlva sem látja az átutalt összeget a Neptun rendszerben a gyűjtőszámla egyenlegén, a következő email címen szíveskedjen ezt jelezni a mellékletben elküldött átutalási bizonylattal: neptunpenzugyek@uni-sopron.hu    

Mikor látom a Neptunban az átutalt összeget?

A banki átutalás napjától - bankoktól függően - kb. 1-2 munkanap szükséges, hogy az átutalt összeg a Neptunban is megjelenjen (Pénzügyek menü / Befizetések almenü / Gyűjtőszámla egyenlegnél megtekinthető) A Neptun rendszer automatikus üzenetet küld tájékoztatásul amikor az átutalt összeg a hallgató gyűjtőszámla egyenlegén megjelenik. Kérjük folyamatosan figyelje a Neptun üzeneteit, hiszen a gyűjtőszámla egyenlegre beérkezett összegből a kiírt tételt még ki kell egyenlíteni a Neptun rendszerben! Az Üzenetek/Beállítások, automatikus értesítéseknél a „Befizetés a gyűjtőszámlára” jelölőnégyzet engedélyezésével lehetőség van beállítani, hogy automatikus rendszerüzenetben és – megadott elérhetőség esetén - e-mailben is értesüljön, amikor megérkezik az átutalás a gyűjtőszámla egyenlegére! 

A hallgató csak a saját számlájáról utalhat?   

Lehetőség van arra is, hogy a gyűjtőszámlára más utalja át a pénzt, de itt is elengedhetetlenül fontos, hogy a közlemény rovat pontosan kitöltésre kerüljön.   

II. A KIÍRT TÉTEL KIEGYENLÍTÉSE A NEPTUN RENDSZERBEN   

Amikor a hallgató a Neptun rendszerben már látja az egyéni gyűjtőszámlája egyenlegén  az átutalt összeget, akkor van lehetősége kiegyenlíteni a Neptunban befizetésre váró kiírt tételeket, önköltséget, szolgáltatási díjat, IV díjat stb.    

Pénzügyek/Befizetés menü alatt lehet megtalálni a befizetésre váró tételeket.   

gyujtoszamla4.png


gyujtoszamla6.png

A hallgató a kiválasztó négyzet segítségével kijelöli a befizetésre váró tételt / tételeket, majd a Befizet gombot megnyomva továbblép a befizető felületre,

gyujtoszamla7.png

majd teljesíti a gyűjtőszámlás befizetést.

gyujtoszamla8.png


A befizetés sikerességéről visszajelző üzenetben értesül a hallgató:  

gyujtoszamla9.png

A befizetés sikeressége ellenőrizhető a „Pénzügyek / Befizetések” menüponton a szűrők segítségével is. Amennyiben sikeres a befizetés, akkor a tétel az „Aktív” tételek közül átkerül a „Teljesített” tételek közé. A befizetést követően a gyűjtőszámla egyenleg is módosul.  

  

A gyűjtőegyenlegről vissza tudom utalni a pénzemet?   

Igen.  

Feltételei:  

1. a bankszámla száma rögzítve van a Neptun rendszerben és
2. nincs aktív tartozása

A  feltételek teljesülése esetén visszautalás a Pénzügyek/Tranzakciós lista menüben indítható.  

 

További kérdéseivel forduljon az Egyetemi Tanulmányi Központ munkatársához emailben: neptunpenzugyek@uni-sopron.hu  

 


Hogyan kell bankkártyával fizetni?

BANKKÁRTYÁS BEFIZETÉS A SOPRONI EGYETEMEN     

      

Tájékoztatjuk, hogy a Soproni Egyetem Neptun rendszerében a bankkártyás fizetési mód is lehetősége is biztosított a pénzügyi tételek kiegyenlítésére.

Bankkártyás fizetéssel önköltségi és szolgáltatási díj (pl.kérvény díj, ismételt vizsga díj, különeljárási díjak, stb) is teljesíthető.

Az elfogadás a SimplePay online rendszerével működik, kártyás vásárlási tranzakcióként.

  

A bankkártyás befizetésének folyamata a Neptun rendszerben:   

  

1.A Pénzügyek/Befizetés menüben a befizetendő tétel vagy tételek kiválasztása (jelölőnégyzetben), majd a Befizet gomb. Ügyelni kell a féléves és státusz szűrő beállítására, javasolt Minden félév/Minden típus Listázása. 

  BK1_1.jpg2.A felugró ablakban az Igen gombra kattintva meg kell erősíteni a befizetési szándékot

 
BK2.JPG

 

3.A képernyőn a SimplePay bankkártyás fizetési lehetőséget kell kiválasztani, majd a Befizet gombra kattintani

BK3.JPG

4.A felugró ablakban el kell fogadni az Adattovábbítási nyilatkozatot

 

 BK4.JPG

 

 

 

5.A Fizetési előválasztó felületen a Bankkártyás Fizetés gomb kiválasztása

BK5.JPG

6.A Bankkártyás Fizetés felületen a kártyadatok megadása után a Fizetés gombra.

Itt lehetőség van már meglévő Simple fiókkal bejelentkezni, illetve Simple alkalmazással is fizetni

 BK6.JPG

8. Sikeres befizetés esetén az alábbi visszajelző üzenet jelenik meg, majd a befizetett tétel státusza is teljesítettre változik

 

 BK8.jpg

Sikertelen fizetésnél pedig a megjelenő tranzakció azonosító alapján a SimplePay ügyfélszolgálat tud tájékoztatást adni a hiba okáról:

 

 BK9.JPG

   Sikeres befizetést követően a Neptun rendszerben tárolt hivatalos email címre érkezik értesítés a tranzakcióról.

 

További kérdéseivel forduljon az Egyetemi Tanulmányi Központ munkatársához

Emailben: neptunpenzugyek@uni-sopron.hu  

  


Mikor és hogyan kell leadni a képzési szerződést?

Az önköltséges képzésre felvett jelentkező hallgatói képzési szerződést köt az egyetemmel. Az önköltséges képzés feltételeiről szóló képzési szerződés megkötésére a személyes beiratkozás alkalmával, annak tanulmányi ügyintéző előtti aláírásával kerül sor. Levelezős munkarendű hallgatók esetében a személyes megjelenést igénylő beiratkozáson az első konzultációs alkalom első napját kell érteni.

Plusz teendő a NEPTUN-rendszerben:

 

1. Az önköltséges hallgató kitölti a NEPTUN-rendszerből indított SOE_1_02 - Képzési szerződés [Student agreement] nevű hallgatói kérvényt.

kepzszer1.jpg


kepzszer2.png

kepzszer3.png

kepzszer4.jpg

2. A kérvény mentését követően ki kell azt nyomtatni, alá kell írni és visszacsatolni a kérelemhez. A szerződésben szereplő önköltség összegét pontosan kell beírni!

3. A kérvényhez mellékletet az Ügyintézés/Kérvények felületen a Leadott kérvények fülön lehet feltölteni.

A kérvény mentését követő 5 órán belül lehet mellékletet feltölteni, illetve a feltöltött melléklet a mentés követő 1 órán belül törölhető.

kepzszer5.png


Mi az a Diákhitel és hogyan lehet igényelni?

Diákhitel – a megtérülő befektetés

A verseny- és piacképes tudás megszerzéséhez elengedhetetlen egy kiegyensúlyozott pénzügyi háttér, amely lehetővé teszi, hogy minden erőddel a tanulásra koncentrálhass. Váltsd valóra terveidet a diákhitellel!

 

A Diákhitel leírásához kérem kattinson a képekre

dikh1.PNG dikh2.PNG

DIÁKHITEL2 beállítása a Neptun rendszerben

A Diákhitel2 egy kötött felhasználású hallgatói hitel, amely kizárólag a képzés önköltségének a finanszírozásra vehető igénybe. Maximális összege a képzéshez tartozó önköltség összege.
A Diákhitel Központ az egyeztetést követően az igényelt összeget automatikusan egy összegben folyósítja az intézmény részére.

A Diákhitel2-t igénylő hallgató feladata, hogy a Neptun rendszeren keresztül jelezze, hogy a kiírt önköltséget Diákhitel2 segítségével szeretné rendezni.


Diákhitel2 igénylése

-Neptun rendszeren keresztül, Ügyintézés/Diákhitel igénylése menüben

-vagy a Diákhitel Direkt felületen is el lehet indítani az igénylést.

 

Diákhitel2 beállítása Neptunban

A Neptun rendszerben a Pénzügyek/Beállítás felületen a Diákhitel2 fül alatt kell beírni a szerződésszámot, majd elmenteni.

 

Diákhitel2 beállítása önköltségi tételhez

Minden félévben be kell állítani az aktuális féléves önköltségi összeghez, hogy igénybe kívánja venni a Diákhitel2 finanszírozást. Ezt az aktív önköltségi tételsor végén található Plusz (+) jelnél látható Diákhitel2 gombra kattintva lehet beállítani. Ha több részletben található az önköltség, akkor ezt minden tétel esetében meg kell tenni!

 

A szerződésszám elmentését követően a kiírás DH2 státusza a "Egyeztetés" lesz. Az aktív jogviszony visszaigazolása után változik "Elfogadva" státuszra. A Diákhitel Központtól beérkező összeget az egyetem pénzügyi osztálya fogja kiegyenlíteni, ezzel Önnek teendője nem lesz.


Hogyan és mikor lehet kollégiumot igényelni?

Kollégiumi jelentkezés leendő elsősöknek:

Egyetemi kollégiumok

Szent Pál Katolikus Kollégium

A jelentkezési felület a fenti linkekre kattintva elérhető.


Soproni Egyetem Kollégiumai

A Soproni Egyetem összesen öt épületben tud kollégiumi elhelyezést biztosítani nappali tagozatos hallgatói részére. Ezek közül kettő közvetlenül a Campus területén található, az Ady Endre út 5. szám alatt, így az itt lakók számára az egyetemi előadások látogatása különösen kényelmes. E függőfolyosóval (ún. „sóhajok hídja”) is összekötött épületegyüttest hivatalosan Fekete Zoltán Kollégiumnak hívják, de a hallgatóság csak RK (Régi Kollégium), valamint ÚK (Új Kollégium) hivatkozik az egyes épületekre. Az előbbi 155 férőhelyes. Ezek a férőhelyek 2+2, 2+3 és 3+3 ágyas apartmanszobák között oszlanak meg. Az ÚK épületben pedig 192 férőhely van. A szobák 2 ágyasak, azokhoz azonban vizesblokk nem tartozik. Fürdők és mellékhelyiségek a közfolyosókról nyílnak.

Két másik épület a Campustól szintén nem messze, nagyjából 10 percnyi sétára található, a Baross út 4-6. címen. A két épület egy aulán osztozik, a nevük közösen Machatsek Gyula Kollégium, de szintén mindkét épületnek van hallgatói beceneve: VUK (mint Vadiúj Kollégium) és LUK (mint Legújabb Kollégium). Előbbiben 358 férőhely van, amelyek mindegyike apartman szobákban található, amik jellemzően 2+2 ágyas felosztásúak. Lukban viszont jellemzően 3 ágyas szobák vannak, összesen 148 férőhellyel. Az ÚK-hoz hasonlóan vizesblokk ezekben sincs, azokhoz szintén közfolyosóról lehet hozzáférni.

Az utolsó épület a Ferenczy János utca 5. szám alatt található Bezerédj Amália Kollégium (röviden BAK). A többi épülettel ellentétben itt csak BPK-s hallgatók számára biztosított az elhelyezés, ami számukra azért is különösen előnyös, mivel a kollégium a BPK épülete mellett helyezkedik el, azzal egy recepción osztozik. A férőhelyek száma összesen 116. A szobák mindegyike 2+2 ágyas, amikben egy-egy zuhanyzó is található. A mellékhelyiségek azonban ebben az épületben is a közfolyosókról nyílnak.


Régi Kollégium (RK)
Cím:
 9400 Sopron, Ady Endre u. 5.


Új Kollégium (UK)
Cím:
 9400 Sopron, Ady Endre u. 5.


Legújabb Kollégium (LUK, első épület)
Cím:
 9400 Sopron, Baross út 4-6.


Vadonatúj Kollégium (VUK, második épület)
Cím: 9400 Sopron, Baross út 4-6.


Bezerédj Amália Kollégium (BAK)
Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.


KOLLÉGIUMI ÜGYINTÉZÉS (Bármely kollégium esetén):
Tel.:
 +36 99/518-215
E-mail:
 kollegium@uni-sopron.hu


Szent Pál Katolikus Szakkollégium


A Szent Pál Katolikus Szakkollégium 2008 szeptemberében nyitotta meg először a kapuit, Sopron történelmi belvárosában, teljesen felújított, igényes épületben. A kollégiumban 3 emeleten összesen 29 kétágyas szoba található, szobánként külön zuhanyzóval, internetelérhetőséggel. Minden emeleten van egy közös konyha, amely nem csak a főzésre ad lehetőséget, de sokszor a legjobb, éjszakába nyúló beszélgetések színtere is.
A kollégiumhoz tartozik egy kápolna, melynek ajtaja mindig nyitva áll, lehetőséget adva az elcsendesedésre. A kápolnában tartja az Egyetemi Lelkészség a szentmiséket és az esti Kompletóriumot. Az előadóterem a színhelye a kisebb közös eseményeknek, filmvetítéseknek, előadásoknak. A felszerelt sporthelység a kikapcsolódást és a testedzést szolgálja, ahogy a padlás íjász pályája is.

A Szent Pál Katolikus Szakkollégium vezetősége:
Kovács Gergő Vilmos     egyetemi lelkész     ( +36 30 424 7408)
Kaposi László         kollégium igazgató     ( +36 30 537 7753)
Szőnyeg Anna         gazdasági igazgató     ( +36 20 223 2208)

Egyetemi lelkészség:
H-9400 Sopron, Szent György u. 7.
E-mail: lelkeszseg@collegium-paulinum.hu

A Szent Pál Katolikus Szakkollégium elérhetősége:
H-9400 Sopron, Szent György u. 7. (hátul az udvarban)
Telefon: 06/30 537 7753
E-mail: info@collegium-paulinum.hu
Honlap: https://paulinum.hu


Milyen szabályok vonatkoznak a hallgatókra?

Az alábbi oldalon találja a hallgatókra vonatkozó szabályzatokat:

HALLGATÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATOK
 


Kezdhetem-e a tanulmányaimat passzív jogviszonnyal?

Kizárólag a következő okok miatt kezdhet a hallgató passzív jogviszonnyal:
- ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni (és ezt hitelt érdemlően bizonyítani tudja),
- ha a hallgató a szakközépiskolában az érettségi vizsga letételét követően meg akarja szerezni a szakképzettséget, a szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb négy félévig,
- ha önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesít

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben intézményünk az aktuális felvételi eljárást követően első évfolyamon a továbbiakban nem tudja indítani a képzést, tanulmányait az adott szakon nem tudja megkezdeni.
Ha a hallgató a halasztást követően nem jelzi – a Hallgatói követelményrendszerben meghatározott módon - tanulmányai folytatásának szándékát, az intézmény jogosult hallgatói jogviszonyát egyoldalúan megszüntetni.


Mit kell tudni a diákigazolvány igénylésről?

Diákigazolvány igénylésének menete (A 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján)

-  Az igényléshez szükség van egy NEK azonosító lapra (Nemzeti Egységes Kártyarendszer), mely bármely Kormányhivatalban/Kormányablakban beszerezhető. Az ehhez szükséges dokumentumok: fényképes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél), magyar lakcím esetén lakcímkártya;

-  A NEK adatlap azonosító számának feltöltése a NEPTUN rendszerbe az Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés/Új felvétel menüpont alatt;

A lakcím feltöltése a NEPTUN-ban megadott címekből választható ki, amelynek meg kell egyeznie a lakcímkártyán lévővel.

Az igénylés leadását követően, a kártya sikeres legyártásáról, az elkészült kártya átvételének módjáról és idejéről a hallgató üzenetben kap értesítést.


Hol található a tanév általános tanulmányi rendje?


Hol olvasható az egyetem 2023/24-es tanévének egyetemi/kari tájékoztatója?


Mit lehet tudni a fogyatékkal élőkre vonatkozó speciális szabályokról, kedvezményekről, és ezek igénybevételi módjáról?


Tájékoztatás a fogyatékossággal élő, sajátos képzési igényű hallgatók számára

 

Tisztelt Hallgató!

-        A felvételi eljárás során fogyatékossági állapota alapján többletpontban részesült?

-        Vagy valamilyen fogyatékossággal él? 

-        A képzése során sajátos igényei vannak és lesznek? 

-        Szeretné igénybe venni a különböző támogatási formákat?


Ebben az esetben, a személyes beiratkozás alkalmával mutassa be a kari tanulmányi ügyintézőjének a fogyatékosságot igazoló dokumentációkat. (A titoktartási kötelezettség biztosított.) Ez a szakértői állásfoglalás az alapja a támogatásnak, a különböző tanulmányi kedvezményekre való jogosultságnak. A kari fogyatékosügyi koordinátor ezen dokumentum alapján tudja felvenni Önnel a kapcsolatot, majd konkrét segítséget nyújtani egész tanulmánya alatt.  Ön is keresheti a fogyatékkal élőket segítő SOE kari ügyintézőt - akár személyesen vagy e-mail-ben - a közvetlen támogatási formák mielőbbi megismerése érdekében, amely során a személyre szóló segítési formák részleteit egyeztethetik, valamint tájékoztatást kaphat a további adminisztrációs folyamatokról. (Neptun rendszerben történő regisztráció, kérelmek benyújtása).

Keresse bizalommal a kari koordinátorát!

 

A Soproni Egyetem kari koordinátorainak elérhetősége:

 

Benedek Elek Pedagógiai Kar: Giczi Barnabásné Fehér Ágnes, tanársegéd

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

feher.agnes@uni-sopron.hu

+36-99-518-970

 

Erdőmérnöki Kar: Dr. Facskó Ferenc, dékáni hivatalvezető

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

facsko.ferenc@uni-sopron.hu

+36-99-518-258

 

Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar: Varga Martina, tanulmányi előadó

9400 Sopron, Erzsébet u. 9.

varga.martina@uni-sopron.hu

+36-99-518-708

 

Simonyi Károly Műszaki Faanyagtudományi és Művészeti Kar: Szabó Csilla, dékáni hivatalvezető

9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4.

szabo.csilla@uni-sopron.hu

+36 99-518-297

 

A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségével kapcsolatos bővebb információ az egyetemi honlap (Hallgatók – Esélyegyenlőség címszó) felületén, valamint a Soproni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Hallgatói Követelményrendszer V. fejezetében olvasható a linkre kattintva.
Hova tudok fordulni személyes problémákkal?

A Soproni Egyetem elkötelezte magát arra, hogy a hallgatók szakmai-tudományos oktatása mellett, személyes törődés útján kiemelt figyelemmel kísérje előrehaladásukat. Ezért az Egyetem a hallgatói problémák megoldására létrehozott egyetemi Cura Personalis Csoport kari munkacsoportjainak támogatásával lehetőséget biztosít a Hallgatói Támogató Szolgálat személyes felkeresésére.  
A több éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársunk szeretettel várja a hallgatókat mentális, szociális, tanulmányokat érintő, vagy más egyéni problémáikkal.
A segítségnyújtás lehetősége minden héten, karonként az alábbi időpontokban és helyszíneken érhető el:
 

FMK hallgatói számára:
Hétfő: 16.00-20.00 – Soproni Egyetem GT épület fszt. 003 (Sopron, Bajcsy-Zs. u. 9.)

LKK hallgatói számára:
Kedd: 16.00-20.00 – Soproni Egyetem LKK Kar épülete fszt. 26. (Sopron, Erzsébet u. 9.)

BPK hallgatói számára:
Szerda: 16.00-20.00 – Soproni Egyetem BPK Kar épülete, fszt. 25. (Sopron, Ferenczy J. u. 5.)

EMK hallgatói számára:
Csütörtök: 16.00-20.00 – Soproni Egyetem GT épület fszt. 003 (Sopron, Bajcsy-Zs. u. 9.)


Stummerné Nagy Ágnes
Hallgatói Támogató Szolgálat szakmai vezető
+36-99-518-385
nagy.agnes@uni-sopron.hu


Hol található az egyetem épületeinek alaprajzai?

Az egyetem épületeinek alaprajzai erre a linkre kattintva érhetők el:


Hogyan lehet online beiratkozni, ha a jogszabályok ezt lehetővé teszik?

Az online beiratkozást a jogszabályok jelenleg nem teszik lehetővé. Minden hallgatónak személyesen kell beiratkoznia!
Ha ez változna, akkor értesíteni fogjuk hallgatóinkat Neptun üzenetben.


Cikk nyomtatása E-mail