Hallgatói pályázatok

Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2021-2022

 

Szellemi tulajdonvédelem - SZTNH - Ujvári János diplomadíj-pályázat

 

„Az illegális hulladéklerakás felszámolása – szankciók és eszközök” című pályázati kiírás


Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2021-2022

Végzős hallgatók, doktoranduszok számára
Fulbright Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak

Továbbtanulási / kutatási lehetőség a 2021-2022-es tanévben bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Alapfeltétel a pályázott témában legkésőbb 2020. július 31-ig szerzett legalább BA/BSc szintű diploma. A pályázók az Egyesült Államok bármelyik egyetemét választhatják. Az ösztöndíj időtartama 3-9 hónap. Aktív hallgatói jogviszony nem szükséges és a jelentkezésnek nincs felső korhatára.
Pályázati anyag és online jelentkezés:
https://www.fulbright.hu/posztgradualis-hallgatoi-osztondijak/
Pályázat beadási határidő: 2020. május 31.
 Egyetemi oktatók számára
Fulbright Oktatói ösztöndíjak

Oktatási lehetőség a 2021-2022-es tanévben bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Alapfeltétel a pályázott témában 2020. december 1-ig megszerzett PhD/DLA oklevél és az amerikai egyetem meghívólevele. Az ösztöndíj időtartama 1 vagy 2 szemeszter.
Pályázati anyag és online jelentkezés:
https://www.fulbright.hu/oktatoi-osztondijak/
Pályázat beadási határidő: 2020. október 12.
 Egyetemi / Akadémiai kutatók számára
Fulbright Kutatói ösztöndíjak

Kutatási lehetőség a 2021-2022-es tanévben bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Alapfeltétel a pályázott témában 2020. december 1-ig megszerzett PhD/DLA oklevél és az amerikai akkreditált intézmény meghívólevele. Az ösztöndíj időtartama 3 – 5 hónap.
Pályázati anyag és online jelentkezés:
https://www.fulbright.hu/kutatoi-osztondijak/
Pályázat beadási határidő: 2020. október 12.


Tisztelt Oktatók, Hallgatók, Kutatók!

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 2019/2020. tanév tavaszi félévében ismét meghirdeti azUjvári János diplomadíj-pályázatot, melynek célja a szellemitulajdon-védelmi ismeretek növelése az alap- és mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók körében. A pályázaton való részvétel során a hallgatók értékes szakmai képzést kapnak térítésmentesen, valamint szakmai támogatást pályázati anyaguk elkészítéséhez. A legjobb pályázatok 250, 200 és 150 ezer forint értékű anyagi elismerésben részesülnek.

 

A pályázat tavaszi ciklusára való jelentkezés határideje 2020. április 30., a pályázati anyagokleadásának határideje pedig 2020. augusztus 31.

 

A pályázatról bővebb információ és a részletes kiírás az SZTNH képzési oldalán található:

http://www.sztnh.gov.hu/hu/sztnh/szellemitulajdon-vedelmi-kepzes/ujvari-janos-diplomadij-palyazat  

 

A tavaszi félévre meghirdetett pályázatról szóló információs anyag elérhető itt:

https://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/ujdp_palyazati_felhivas_2020_tavasz.pdf

 

 Bármilyen kérdésre készséggel válaszolnak az ujvaridiplomadij@hipo.gov.hu központi email címen.

 

 

 

 

„Az illegális hulladéklerakás felszámolása – szankciók és eszközök” című pályázati kiírás

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) „Az illegális hulladéklerakás felszámolása – szankciók és eszközök” címmel pályázatot hirdet.

 

A pályázatra a magyarországi felsőoktatási intézmények alap-, mester-, vagy osztatlan képzésben résztvevő nappali vagy levelező tagozatos, aktív státuszú hallgatói jelentkezhetnek.

Pályázni olyan magyar nyelvű pályaművel lehet, amely a közterületen található, illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolását, megszüntetését, a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatását, az ismétlődő lerakások megakadályozását előmozdító szankciók és eszközök rendszerének témakörét vizsgálja. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a szankció és eszközrendszer kidolgozását célzó saját, eredeti és új gondolatok bemutatása, nemzetközi összehasonlítások elvégzése, továbbá hasonló jellegű, de már korábban a hazai jogrendszerbe beiktatott hasonlóképpen szankcionálandó magatartásokra vonatkozó szabályozás hatályosulásának vizsgálata.

 

A pályázat formai követelményeit a függelék tartalmazza. 

 

A pályázatot jeligével kell ellátni. Ugyancsak jeligével ellátott zárt borítékban kérjük a pályázati kiírás mellékletében szereplő pályázati adatlapot valamint nyilatkozatot, továbbá egy a pályázó felsőoktatási intézménye által kiállított, a pályázó aktív státuszát és jogviszonyát alátámasztó hallgatói jogviszony igazolást a pályázathoz csatolni.

 

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban a pályázatkezelő részére a következő címre kérjük postán vagy személyesen eljuttatni:

 

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Postacím: 2001 Szentendre, Pf: 180.
A pályázat beküldésének határideje: 2020. március 30. (hétfő)

A pályázatokat a Dr. habil. Boros Anita építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkár által felkért, neves szakértőkből álló bizottság értékeli. A bírálóbizottság fenntartja a jogot, hogy – a pályaművek minőségére figyelemmel – egyes helyezéseket ne ítéljen oda vagy több helyezettet javasoljon díjazásra.
A pályázat díjazása:
I. helyezett
300.000 Ft értékű vásárlási utalvány
II. helyezett
200.000 Ft értékű vásárlási utalvány
III. helyezett
100.000 Ft értékű vásárlási utalvány
Különdíj
szakkönyvek
A pályázat eredményhirdetésére és a díjkiosztásra előreláthatóan 2020. április 27-én (hétfőn) kerül sor.
Budapest, 2020. február 20.

 

Csatolt kiírás