Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Nyelvvizsga mentesség eljárásrend

Jó szerencsét!

Tisztelt jelenlegi és volt hallgatóink!

 

Tájékoztatjuk, hogy 2020. április 10-én megjelent a Kormány 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete és a Kormány 350/2021. (VI. 24.) Korm. rendelete.

 2022. december 19-én megjelent az egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2022. évi LIX. törvény, amelynek számos - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt (a továbbiakban: Nftv.) és az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényt módosító – rendelkezése 2022. december 20-án lépett hatályba.

(Azoknál hallgatóknál, akik 2021. augusztus 31-ét követően tettek záróvizsgát, de nyelvvizsga hiányában oklevelüket nem vehették át és a jogszabály-módosítás alapján mentesültek e kötelezettség alól)

Ha Ön korábban az Soproni Egyetem vagy jogelődjeiben (Nyugat-Magyarországi Egyetem) az alábbi karok valamelyikén sikeres záróvizsgát tett, és nyelvvizsga hiányában nem kapta meg oklevelét, kérjük, hogy olvassa el a következőket és az oklevél kiadás során eszerint járjon el.

Benedek Elek Pedagógiai Kar-BPK

Erdőmérnöki Kar-EMK

Faipari Mérnöki Kar-FMK/Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar-SKK/Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar-FMK

Közgazdaságtudományi Kar-KTK/Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar-LKK

  

Amennyiben az alábbi karokon záróvizsgázott, kérjük diploma kiadással kapcsolatban keresse a megadott jogutód intézményt.

Nyugat-Magyarországi Egyetem-Savaria Egyetemi Központ -> ELTE Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem-Apáczai Csere János Kar -> Széchenyi István Egyetem-Apáczai Csere János Kar 

Nyugat-Magyarországi Egyetem-Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar -> Széchenyi István Egyetem-Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar-GEO -> Óbudai Egyetem

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása alapján elkészítettük a nyelvvizsga mentesség esetén is oklevélre jogosultak köréről szóló összefoglaló tájékoztatást, melyet itt tekinthet meg. 

Kérjük, hogy amennyiben Ön a jogosultak köréhez tartozik , az online űrlap kitöltésével jelezze igényét.

 

A Neptun rendszeren keresztül üzenetben és emailben fogunk további tájékoztatást adni az oklevelek átadásának idejéről, módjáról!

Az átvételre személyesen vagy postai úton (térítés ellenében) van lehetőség.

Postázási díj belföldre: 2.500 Ft

Postázási díj külföldre (EU-n belülre): 7.000 Ft

A postai kézbesítés az oklevél kiállítását és aláírását követően az adategyeztető űrlapon megadott címre történik, ajánlott tértivevényes küldeményként a térítési díj befizetése után. A díjat a Neptun rendszeren keresztül lehet kiegyenlíteni, ennek módjáról tájékoztatást küldünk minden igénylőnek.

A személyes átvételről külön tájékoztatást is kapnak az érintettek.

  • az oklevél személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján vehető át. A személyes átvétel esetén személyazonosításra alkalmas okmány (személyigazolvány, útlevél, vezetői engedély) bemutatása kötelező. A meghatalmazott útján történő átvétel esetén a meghatalmazás egy eredeti példányát az Egyetem részére át kell adni. A meghatalmazott képviselő személyazonosságát az átvételkor ellenőrizni kell, amely során az átadó személyazonosításra alkalmas okmány bemutatását kéri. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oklevél átvételéhez személyazonosításra alkalmas okmányt hozzanak magukkal!
  • az oklevél átadására-átvételére kizárólag előre egyeztetett időpontban van lehetőség. Kérjük az egyeztetett időpont feltétlen betartását! Az időpont módosítására az átvétel napját megelőző nap 12:00 óráig van lehetőség.
  • az oklevél átadására-átvételére minden esetben a Soproni Egyetem valamely erre a célra kijelölt és megfelelően kialakított épületében kerül sor, amelyről az időpont egyeztetés során tájékoztatást kap a hallgató/volt hallgató.

 

Megértésüket, türelmüket előre is köszönjük!

 

Tisztelettel és üdvözlettel,

 

Soproni Egyetem

Egyetemi Tanulmányi Központ

 

 

Cikk nyomtatása E-mail