Tárgyelfogadás (ekvivalencia)

Tovább a Benedek Elek Pedagógiai Kar információra
 

Útmutató kreditelismerési kérelmekhez

   

I. Kreditelismerési kérelem tárgyanként/félévente

  

1. a hallgató felveszi az adott félévben meghirdetett tárgyat, majd arra adja le az elismerési kérelmet

  

II. Kreditelismerési kérelem tárgybefogadáshoz (csoportos)

  

Kötelező mellékletek:

  

 1. saját intézményben korábban teljesített tárgyakra

 

- Letölthető: Hallgatói web/Neptun/Tanulmányok/Leckekönyv/Teljesítési lap nyomtatása/Űrlap tárgybefogadáshoz SOE és jogutód intézményei

  

2. más intézményben teljesített tárgyakra

  

- Letölthető: Hallgatói web/Neptun/Tanulmányok/Leckekönyv/Teljesítési lap nyomtatása/Űrlap tárgybefogadáshoz más intézményből

 

3. szakok közti tárgymegfeleltetés, ekvivalencia, (elsősorban: FOKSZ-ból BA/BSc-be, valamint az LKK BA képzések között)

  

III. Kreditelismerési kérelem Erasmus

  

- külföldi tanulmányok során teljesített tárgyakra

 

Kötelező mellékletek:

  

1. A külföldi partnerintézmény által kiadott eredeti Transcript of Records, melyen a kar dékáni hivatala/Erasmus koordinátora a kari KÁB által jóváhagyott tárgyak ECTS besorolás szerinti kreditértékét és érdemjegyét rögzíti és hitelesíti.

  

2. Kitöltött űrlap, amely letölthető: Hallgatói web/Neptun/Tanulmányok/Leckekönyv/Teljesítési lap nyomtatása/Űrlap tárgybefogadáshoz ERASMUS ;

 

- A hallgatónak lehetősége van a külföldi tanulmányok során teljesített tárgyat szabadon választható C típusú tárgyként elfogadtatni.

  

 (Ha a mintatanterv kötelező vagy kötelezően választható tárgyait szeretné a hallgató a külföldön teljesített tárggyal elfogadtatni, akkor a Kreditelismerési kérelem tárgyanként/félévente kérelmet kell leadnia.)