Nyelvvizsga mentességgel diploma kiadási adategyeztetés

Az átvételre személyesen vagy postai úton (térítés ellenében) van lehetőség. A postai kézbesítés az oklevél kiállítását és aláírását követően az adategyeztető űrlapon megadott címre történik, ajánlott tértivevényes küldeményként a térítési díj befizetése után. A díjat a Neptun rendszeren keresztül lehet kiegyenlíteni, ennek módjáról tájékoztatást küldünk minden igénylőnek.

A személyes átvétel a veszélyhelyzetre tekintettel meghozott járványügyi intézkedések betartásával lehetséges, amelyről külön tájékoztatást is kapnak az érintettek.

  • az oklevél személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján vehető át. A személyes átvétel esetén személyazonosításra alkalmas okmány (személyigazolvány, útlevél, vezetői engedély) bemutatása kötelező. A meghatalmazott útján történő átvétel esetén a meghatalmazás egy eredeti példányát az Egyetem részére át kell adni. A meghatalmazott képviselő személyazonosságát az átvételkor ellenőrizni kell, amely során az átadó személyazonosításra alkalmas okmány bemutatását kéri. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oklevél átvételéhez személyazonosításra alkalmas okmányt hozzanak magukkal!
  • az oklevél átadására-átvételére kizárólag előre egyeztetett időpontban van lehetőség. Kérjük az egyeztetett időpont feltétlen betartását! Az időpont módosítására az átvétel napját megelőző nap 12:00 óráig van lehetőség.
  • az oklevél átadására-átvételére minden esetben a Soproni Egyetem valamely erre a célra kijelölt és megfelelően kialakított épületében kerül sor, amelyről az időpont egyeztetés során tájékoztatást kap a hallgató/volt hallgató.

Az oklevél átadása-átvétele során az alábbi járványügyi intézkedések betartása kötelező:

  • az Egyetem épületébe belépni kizárólag szájmaszkban és gumikesztyűben lehetséges;
  •  az Egyetem épületében egy időben legfeljebb három volt hallgató tartózkodhat;
  • az Egyetem épületébe történő belépéskor a kihelyezett fertőtlenítőszer használata kötelező, amellyel a belépő személy köteles a kezét fertőtleníteni; 
  • az átadás-átvétel időpontját az Egyetem munkatársai úgy szervezik meg, hogy lehetőség szerint az oklevelet átvevő volt hallgatók egymással ne találkozzanak; amennyiben az átvevő hallgatók magas számára vagy egyéb körülményekre tekintettel ez nem lehetséges,  az oklevelet átvevő volt hallgatók egymástól kötelesek legalább két méter és az átvétel helyétől és az oklevél átvevőjétől legalább öt méter távolságot tartani;
  • az oklevél átadója és átvevője az átadás-átvétel során közvetlenül nem érintkezhet, közöttük legalább két méter távolságnak, vagy a megfelelő kommunikációt lehetővé tevő üvegfalnak kell lenni;
  • a meghatalmazott útján történő átvétel esetén a meghatalmazás egy eredeti példányát az átvevő képviselő – az átadó által történt ellenőrzést követően – köteles leadni, amelyet az e célból kijelölt dobozban helyez el;

 Felhívjuk figyelmüket, hogy csak azoknak áll módunkban kiállítani és átadni az oklevelüket, akiknek nincs az Egyetemmel szemben tartozása.

Megértésüket, türelmüket előre is köszönjük!

Tisztelettel és üdvözlettel,

Soproni Egyetem, Egyetemi Tanulmányi Központ

A Soproni Egyetem számára rendkívül fontos az Ön személyes adatainak biztonsága, ezért felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott információkat illetéktelen fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át , marketing célokra nem használjuk fel. A regisztrációs adatokat a Soproni Egyetem Iratkezelési Szabályzatának és Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően kezeljük.

Adatkezelő: Soproni Egyetem

Adatkezelés célja: a jogosult kérelmezők részére nyelvizsga mentességgel diploma kiadás lebonyolítása

Adatkezelésért felelős személy: Soproni Egyetem, ETK, Sági Zsolt, sagi.zsolt@uni-sopron.hu , +36-99-518-728

Adatkezeléssel kapcsolatos ügyintézés: Ön bármikor lekérdezheti az Önről tárolt adatokat, kérheti azok helyesbítését és törlését

Adatvédelmi tisztviselő: Kamarás Péter , kamaras.peter@uni-sopron.hu, +36-99-518-365.

Az Egyetem Adatvédelmi Szabályzatának letöltése (A VIII. fejezet részletesen tartalmazza az Önt megillető jogokat)

 

Adategyeztetés nyelvvizsga mentességgel diploma kiállításához
Név * 
Születési név * 
Neptun kód  
Ha nem emlékszik rá, és a többi megadott adat alapján beazonosítható akkor válaszüzenetben tájékoztatást kap a további teendőkről.(Nem kötelező adat)
Anyja neve * 
Születési hely * 
Születési idő (Év.hó.nap) * 
Állandó lakcím * 
E-mail cím * 
Erre a címre kap megerősítést, hogy a jelentkezési űrlapot kitöltötte.
TAJ szám * 
Adóazonosító jel * 
Személyazonosításra alkalmas igazolvány száma * 
Személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata/képe
Max. méret 8 MB
Telefonszám * 
Záróvizsga - Kar * 
Képzés szintje * 
Záróvizsga - Szak * 
Záróvizsga éve (évszám) * 
Adatkezelési nyilatkozat * 

A fenti adatokat önként adtam meg, az adatvédelmi tájékoztató és a Soproni Egyetem Adatvédelmi szabályzatának ismeretében.

Az adatkezelési tájékoztató ITT érhető el

Hozzájárulás információk fogadásához  

Elfogadom, hogy a szervezők számomra a Soproni Egyetem további képzéseivel kapcsolatos információkat írjanak e-mailben az Adatvédelmi Szabályzatban megfogalmazott elvek szerint.

Átvétel módja * 
Postai cím * 
Postázási cím *