Tájékoztató a belső nyelvvizsgáról

A Soproni Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdése alapján lehetőséget ad a nyelvvizsga-követelményt kiváltandó intézményi nyelvi vizsga letételére. Továbbiakban belső nyelvvizsga.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdése:
"Ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók is, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek záróvizsgát."

2011. évi CCIV. törvény 107.§(2) bekezdése alapján a kedvezmény igénybevételének időbeli hatálya:

Záróvizsga éve 2003-2009 2010. 2011. 2012. 2013.június 30.-ig 
Legkorábbi belső nyelvvizsga

2012. szeptember 1-től

2013. február 1-től vagy 2013. július 1-től

 2014. február 1-től vagy 2014. július 1-től  2015. február 1-től vagy 2015. július 1-től  2016. február 1-től vagy 2016. július 1-től

A Soproni Egyetemen a legkorábbi belső nyelvvizsga 2015. október 17.