Saját szervezésű vizsgák, vizsgaidőpontok 2019K

mesterképzésre jelentkezők rangsorolásáról a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben dönt, a jelentkezők által elért felvételi eredmények alapján, meghirdetett képzésenként.

A felvételi kormányrendeletben meghatározott keretfeltételek a következők:

 • A jelentkező teljesítményét minden esetben 100 pontos rendszerben kell értékelni.
 • A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg azzal, hogy csak az a jelentkező vehető fel, akinek a pontszáma a meghatározott pontszám (100 pont) 50 százalékát eléri.
 • Az értékelés független attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte korábbi oklevelét.
 • mesterképzésen maximálisan szerezhető 100 ponton belül az egyes többletpontok jogcímeit, mértékét és ezek megállapításának rendjét a felsőoktatási intézmények határozzák meg azzal a megkötéssel, hogy esélyegyenlőség jogcímen kötelesek többletpontot adni. Az esélyegyenlőség jogcímen belül hátrányos helyzet, fogyatékosság, valamint gyermekgondozás jogcímek esetében jogcímenként, külön-külön kell meghatározni a kapható többletpontokat. Az esélyegyenlőség jogcímen a jelentkezők legalább 1, de legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.

A Soproni Egyetem által leggyakrabban alkalmazott rangsorolási, pontszámítási módok:

 • oklevél minősítése,
 • oklevél átlaga (egy vagy két tizedesjegy pontossággal),
 • felsőoktatásban megszerzett félévi (tanulmányi) eredmények átlaga,
 • szóbeli felvételi elbeszélgetés,
 • oklevél minősítésének szorzata (szorzószámmal),
 • motivációs beszélgetés.

 

 

Erdőmérnöki Kar vizsgaidőpontja:

2018. december 12.

 

Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar vizsgaidőpontja:

2018. december 15.

 

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar vizsgaidőpontja:

 • építész mesterszak: 2018. december 12 – 2019. január 15. között

(pontosabb vizsgadátum egyeztetés alatt!)

 

 • faipari mérnöki  mesterszak: 2018. december 12 – 2019. január 15. között

(pontosabb vizsgadátum egyeztetés alatt!)

 

 • gazdaságinformatikus mesterszak: 2019. január 9.

 

 • ipari terméktervező mérnöki mesterszak: 2018. december 12 – 2019. január 15. között

(pontosabb vizsgadátum egyeztetés alatt!)

 

 • könnyűipari mérnöki mesterszak: 2018. december 12 – 2019. január 15. között

(pontosabb vizsgadátum egyeztetés alatt!)

 

 • műszaki menedzser mesterszak: 2018. december 12 – 2019. január 15. között

(pontosabb vizsgadátum egyeztetés alatt!)