Párhuzamos szakmai tanárképzés a Soproni Egyetemen

 

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara várja az egyetem többi karán diszciplináris mesterképzésben vagy osztatlan képzésben tanuló hallgatók jelentkezését a párhuzamosan végezhető szakmai tanári (mérnöktanár, agrármérnöktanár, közgazdásztanár) tanulmányokra.

A képzés mindössze 2 féléves (60 kredit) és a párhuzamos tanárképzést választó hallgatóknak a magyar állami rész(ösztöndíjas) támogatotti ideje meghosszabbodik két félévvel. Aki párhuzamos tanárképzésre jelentkezik, az két diplomát (végzettséget) szerezhet egyszerre.

A Soproni Egyetemen 2022. szeptemberétől már levelező és nappali tagozaton is lehet párhuzamos szakmai tanári tanulmányokat folytatni, és a képzésre belső felvételi eljárás keretében is felvételt lehet nyerni.

Jelentkezési határidő (a belső felvételi eljárásban): 2022. június 1.

Részletes információk a párhuzamos képzésről (választható szakokról, specializációkról, a jelentkezésről és felvételről illetve a képzésről):

 http://bpk.uni-sopron.hu/parhuzamos-szakmai-tanarkepzes

 

További információkat a Tanárképző Központ munkatársaitól kaphatnak:

 Dr. Patyi Gábor főigazgató, SOE BPK Tanárképző Központ

 20/987-7899, patyi.gabor@uni-sopron.hu

Horváth Krisztina oktatásszervező, SOE BPK Tanárképző Központ

99/518-952, tk@uni-sopron.hu