2. Kérelem részismeretek megszerzésére irányuló képzésben való részvételre

 

A kérelem letöltése.

 

A részismeretek megszerzésére irányuló tanulmányok megkezdéséhez (minden szak és tagozat esetében) ezen kérelem és mellékleteinek leadása szükséges.

Elutasító döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, 3.000,-Ft.