Nyomtatványok, kérvények

Nyomtatványok, kérvények

  

Az itt található nyomtatványok (kérvények) azokra a végzett hallgatóinkra, valamint más intézményben tanuló hallgatókra vonatkoznak, akiknek egyetemünkön nincs Neptun hozzáférésük.

 

A nyomtatványokat kitöltés után 1 db felbélyegzett válaszborítékkal és - szükség esetén - szolgáltatási díj, annak befizetéséről szóló igazolással, átutalás esetén számlakérő formanyomtatvánnyal (innen letölthető) együtt kérjük az alábbi postacímre megküldeni:

                                          Soproni Egyetem

                                         Egyetemi Tanulmányi Központ

                                        9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

                                        Számlaszám: Soproni Egyetem 10033001-00290610-00000000

 

Amennyiben a nyomtatvány (kérvény) kitöltése hiányos vagy nem csatolta mellé a felbélyegzett válaszborítékot vagy – amennyiben szükséges -, a befizetésről szóló igazolást átutalás esetén a  számlakérő formanyomtatvánnyal, a nyomtatványban foglaltakkal érdemben nem foglalkozunk.

  

A kérvények kiállításának határideje 30 munkanap, ezért kérjük, hogy igényét ennek figyelembe vételével nyújtsa be.

Ha a befizetésről számlát szeretne, amit nem a saját nevére kér, abban az esetben a 9. sz. számlakérő nyomtatványt kérjük kitölteni kérvénye mellé.

 

KÉRELMEK:

 

1. Átvételi kérelem (más intézményből a SOE-re átjelentkezők részére)

  

Az átvételre vonatkozó kérelem mellékletei:

 

-              igazolás hallgatói jogviszonyról

-              igazolás a kérelem időpontjáig folytatott tanulmányok finanszírozási formájáról

-              a kérelem időpontjáig folytatott tanulmányokat bizonyító leckekönyv hitelesített másolata

-              a leckekönyvben szereplő tárgyak elfogadhatóságának elbírálásához a hitelesített tantárgyi tematikák

-              a nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata(i).

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, 3.000,-Ft. 

 

 

2. Kérelem részismeretek megszerzésére irányuló képzésben való részvételre (felsőfokú oklevéllel rendelkezők részére)

  

A részismeretek megszerzésére irányuló tanulmányok megkezdéséhez (minden szak és tagozat esetében) ezen kérelem és mellékleteinek leadása szükséges.

Elutasító döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

  

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, 3.000,-Ft. 

  

 A kérvények kiállításának határideje 30 munkanap, ezért kérjük, hogy igényét ennek figyelembe vételével nyújtsa be.

 

 

3./1 Vendéghallgatói jogviszony (saját hallgatók részére)

  

3./2 Vendéghallgatói jogviszony (más intézményből érkezett hallgatók részére)

  

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, 3.000,-Ft. 

A hallgató a felvett tárgyak után 4.000 -Ft/kredit összeget fizet

A kérvények kiállításának határideje 30 munkanap, ezért kérjük, hogy igényét ennek figyelembe vételével nyújtsa be.

  

4. Előzetes kreditelismerési kérelem a SOE mesterképzési szakjaira történő jelentkezés esetén

 

Azok a jelentkezők, akiknek az előzetesen figyelembe vehető szakjuk nem teljes kreditérték beszámítással vehető figyelembe a mesterképzésre történő felvételi eljárás során, azok számára előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatása szükséges. A kreditelismerési eljárás lefolytatásához ezen kérelem kitöltése szükséges.

    

 A kérvények kiállításának határideje 30 munkanap, ezért kérjük, hogy igényét ennek figyelembe vételével nyújtsa be.

  

5. Tantárgyi tematika hiteles másolata

  

A SOE Iratkezelési Szabályzat értelmében az Egyetemi Tanulmányi Központ 2000/2001. tanévtől adja ki a tantárgyi tematikák hiteles másolatát.  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tantárgyi tematikák kiállítása 30 munkanapot vesz igénybe (nyári időszakban kitolódhat), ezért kérjük, hogy igényét ennek függvényében nyújtsa be.

  

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, 500 Ft/tematika.  

  

 A kérvények kiállításának határideje 30 munkanap, ezért kérjük, hogy igényét ennek figyelembe vételével nyújtsa be.

  

Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbi karok más egyetemekhez történő integrációja miatt a tantárgyi tematikák a következő felsőoktatási intézményeitől kérhetők:

  

Apáczai Csere János Kar                                                              ->      Széchenyi István Egyetem

  

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar                             ->      Széchenyi István Egyetem

  

Geoinformatikai Kar                                                                    ->     Óbudai Egyetem

  

Savaria Egyetemi Központ (volt Berzsenyi Dániel Főiskola)     ->     ELTE

  

6. Meghatalmazás

 

Amennyiben az ügyintézés során nem személyesen jár el, úgy ezt a meghatalmazást kitöltve, eredeti aláírásokkal együtt kell az ügyeiben eljáró személy részére átadnia

 

7. Korábbi végzettség/jogviszony igazolása

 

Amennyiben korábbi tanulmányaira vonatkozóan jogviszonyával, finanszírozási formával, szakképzettségével kapcsolatos igazolásra van szüksége, ennek a nyomtatványnak a kitöltésével kérheti.

 

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, 3.000,-Ft. A kért irat elkészültéről, átvételéről e-mailben értesítjük.

 

 A kérvények kiállításának határideje 30 munkanap, ezért kérjük, hogy igényét ennek figyelembe vételével nyújtsa be.

 

8. Oklevél másodlat/javítás kérése

  

Az oklevél másodlat kiállítását az eredeti dokumentum eltulajdonítása/megsemmisülése esetén az oklevél tulajdonosa írásban kérheti. Az oklevél másodlat is szigorú számadású nyomtatványra készül, az egyetem ennek kiállítása esetén megsemmisült oklevelet érvényteleníti, és jelenti az Oktatási Hivatal felé. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, 20.000,-Ft. A kért okirat elkészültéről, átvételéről a megadott e-mail címen értesítjük. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az oklevél másodlat kiállítására 30 nap áll rendelkezésre (július 1. és augusztus 25. közötti időszakban kitolódhat), ezért kérjük, hogy igényét ennek függvényében nyújtsa be.

  

A kérvények kiállításának határideje 30 munkanap, ezért kérjük, hogy igényét ennek figyelembe vételével nyújtsa be.

  

9. Számlakérő nyomtatvány

  

Ha nem a saját nevére kéri a fenti kérvényekhez szükséges eljárási díjak után a számlát, abban az esetben a számlakérő nyomtatványt szükséges kitölteni  és az Egyetemi Tanulmányi Központba eljuttatni.