Nyomtatványok, kérvények

Nyomtatványok, kérvények

  

Az itt található nyomtatványok (kérvények) azokra a végzett hallgatóinkra, valamint más intézményben tanuló hallgatókra vonatkoznak, akiknek egyetemünkön nincs Neptun hozzáférésük.

 

A nyomtatványokat kitöltés után 1 db felbélyegzett válaszborítékkal és - szükség esetén - szolgáltatási díj, annak befizetéséről szóló igazolással, átutalás esetén számlakérő formanyomtatvánnyal (innen letölthető) együtt kérjük az alábbi postacímre megküldeni:

                                          Soproni Egyetem

                                         Egyetemi Tanulmányi Központ

                                        9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

                                        Számlaszám: Soproni Egyetem 10033001-00290610-00000000

 

Amennyiben a nyomtatvány (kérvény) kitöltése hiányos vagy nem csatolta mellé a felbélyegzett válaszborítékot vagy – amennyiben szükséges -, a befizetésről szóló igazolást átutalás esetén a  számlakérő formanyomtatvánnyal, a nyomtatványban foglaltakkal érdemben nem foglalkozunk.

  

A kérvények kiállításának határideje 30 munkanap, ezért kérjük, hogy igényét ennek figyelembe vételével nyújtsa be.

Ha a befizetésről számlát szeretne, amit nem a saját nevére kér, abban az esetben a 9. sz. számlakérő nyomtatványt kérjük kitölteni kérvénye mellé.

 

KÉRELMEK:

 

1. Átvételi kérelem (más intézményből a SOE-re átjelentkezők részére)

  

Az átvételre vonatkozó kérelem mellékletei:

 

-              igazolás hallgatói jogviszonyról

-              igazolás a kérelem időpontjáig folytatott tanulmányok finanszírozási formájáról

-              a kérelem időpontjáig folytatott tanulmányokat bizonyító leckekönyv hitelesített másolata

-              a leckekönyvben szereplő tárgyak elfogadhatóságának elbírálásához a hitelesített tantárgyi tematikák

-              a nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata(i).

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, 3.000,-Ft. 

Beadási határidő:  őszi félév: augusztus 15., tavaszi félév: január 15.

 

2. Kérelem részismeretek megszerzésére irányuló képzésben való részvételre (felsőfokú oklevéllel rendelkezők részére)

  

A részismeretek megszerzésére irányuló tanulmányok megkezdéséhez (minden szak és tagozat esetében) ezen kérelem és mellékleteinek leadása szükséges.

Elutasító döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

  

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, 3.000,-Ft. 

  

 A kérvények kiállításának határideje 30 munkanap, ezért kérjük, hogy igényét ennek figyelembe vételével nyújtsa be.

 

 

3./1 Vendéghallgatói jogviszony (saját hallgatók részére)

  

3./2 Vendéghallgatói jogviszony (más intézményből érkezett hallgatók részére)

  

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, 3.000,-Ft. 

A hallgató a felvett tárgyak után 4.000 -Ft/kredit összeget fizet

A kérvények kiállításának határideje 30 munkanap, ezért kérjük, hogy igényét ennek figyelembe vételével nyújtsa be.

  

4. Előzetes kreditelismerési kérelem a SOE mesterképzési szakjaira történő jelentkezés esetén

 

Azok a jelentkezők, akiknek az előzetesen figyelembe vehető szakjuk nem teljes kreditérték beszámítással vehető figyelembe a mesterképzésre történő felvételi eljárás során, azok számára előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatása szükséges. A kreditelismerési eljárás lefolytatásához ezen kérelem kitöltése szükséges.

    

 A kérvények kiállításának határideje 30 munkanap, ezért kérjük, hogy igényét ennek figyelembe vételével nyújtsa be.

  

5. Tantárgyi tematika hiteles másolata

  

A SOE Iratkezelési Szabályzat értelmében az Egyetemi Tanulmányi Központ 2000/2001. tanévtől adja ki a tantárgyi tematikák hiteles másolatát.  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tantárgyi tematikák kiállítása 30 munkanapot vesz igénybe (nyári időszakban kitolódhat), ezért kérjük, hogy igényét ennek függvényében nyújtsa be.

  

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, 500 Ft/tematika.  

  

 A kérvények kiállításának határideje 30 munkanap, ezért kérjük, hogy igényét ennek figyelembe vételével nyújtsa be.

  

Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbi karok más egyetemekhez történő integrációja miatt a tantárgyi tematikák a következő felsőoktatási intézményeitől kérhetők:

  

Apáczai Csere János Kar                                                              ->      Széchenyi István Egyetem

  

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar                             ->      Széchenyi István Egyetem

  

Geoinformatikai Kar                                                                    ->     Óbudai Egyetem

  

Savaria Egyetemi Központ (volt Berzsenyi Dániel Főiskola)     ->     ELTE

  

6. Meghatalmazás

 

Amennyiben az ügyintézés során nem személyesen jár el, úgy ezt a meghatalmazást kitöltve, eredeti aláírásokkal együtt kell az ügyeiben eljáró személy részére átadnia

 

7. Korábbi végzettség/jogviszony igazolása

 

Amennyiben korábbi tanulmányaira vonatkozóan jogviszonyával, finanszírozási formával, szakképzettségével kapcsolatos igazolásra van szüksége, ennek a nyomtatványnak a kitöltésével kérheti.

 

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, 3.000,-Ft. A kért irat elkészültéről, átvételéről e-mailben értesítjük.

 

 A kérvények kiállításának határideje 30 munkanap, ezért kérjük, hogy igényét ennek figyelembe vételével nyújtsa be.

 

8. Oklevél/oklevélmelléklet pótlás/másodlat kérése

  

Az oklevél/oklevélmelléklet pótlását (másodlat) kiállítását az eredeti dokumentum eltulajdonítása/megsemmisülése esetén az oklevél/oklevélmelléklet tulajdonosa írásban kérheti. Az oklevél/oklevélmelléklet másodlat is szigorú számadású nyomtatványra készül, az egyetem ennek kiállítása esetén megsemmisült oklevelet/oklevélmellékletet érvényteleníti, és jelenti az Oktatási Hivatal felé. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, 20.000,-Ft/oklevél és 20.000,-Ft/oklevélmelléklet. A kért okirat elkészültéről, átvételéről a megadott e-mail címen értesítjük. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az oklevél/oklevélmelléklet másodlat kiállítására 30 nap áll rendelkezésre (július 1. és augusztus 25. közötti időszakban kitolódhat), ezért kérjük, hogy igényét ennek függvényében nyújtsa be.

  

A kérvények kiállításának határideje 30 munkanap, ezért kérjük, hogy igényét ennek figyelembe vételével nyújtsa be.

  

9. Számlakérő nyomtatvány

  

Ha nem a saját nevére kéri a fenti kérvényekhez szükséges eljárási díjak után a számlát, abban az esetben a számlakérő nyomtatványt szükséges kitölteni  és az Egyetemi Tanulmányi Központba eljuttatni.