A 350/2021. Kormányrendelet szerinti oklevelek kiadásának igénylése nyelvvizsga nélkül


A Kormány 350/2021. (VI. 24.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt a nyelvvizsga letétele alóli mentességről

 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §    Az a  hallgató, aki 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között sikeres záróvizsgát tett, mentesül az  oklevél kiadásának előfeltételéül a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51.  § (1)  bekezdésében, valamint a képzési és kimeneti követelményben előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.

2. §

(1)     Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)     A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. §

(1)     A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2)     Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

 

A nyelvvizsga mentességgel jogosult diploma igényléséhez az alábbi oldalon található adategyeztető űrlap kitöltése szükséges:

http://etk.uni-sopron.hu/nyelvvizsga-mentesseggel-diploma-kiadasi-adategyeztetes 

 

Bővebb tájékoztatást a http://etk.uni-sopron.hu/nyelvvizsga-mentesseg oldalon talál.

 

Kérdés esetén kérjük forduljon kollégáinkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Soproni Egyetem

Egyetemi Tanulmányi Központ

E-mail: etk@uni-sopron.hu