Nyelvvizsga-mentesség

 

Jó szerencsét!

Tisztelt Hallgatónk!

 

Tájékoztatjuk, hogy 2020. április 10-én megjelent a Kormány 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete.

 

Ha Ön korábban az Soproni Egyetem vagy jogelődjeiben (Nyugat-Magyarországi Egyetem) az alábbi karok valamelyikén sikeres záróvizsgát tett, és nyelvvizsga hiányában nem kapta meg oklevelét, kérjük, hogy olvassa el a következőket és az oklevél kiadás során eszerint járjon el.

Benedek Elek Pedagógiai Kar-BPK

Erdőmérnöki Kar-EMK

Faipari Mérnöki Kar-FMK/Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar-SKK

Közgazdaságtudományi Kar-KTK/Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar-LKK

  

Amennyiben az alábbi karokon záróvizsgázott, kérjük diploma kiadással kapcsolatban keresse a megadott jogutód intézményt.

Nyugat-Magyarországi Egyetem-Savaria Egyetemi Központ -> ELTE Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem-Apáczai Csere János Kar -> Széchenyi István Egyetem-Apáczai Csere János Kar 

Nyugat-Magyarországi Egyetem-Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar -> Széchenyi István Egyetem-Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása alapján elkészítettük a nyelvvizsga mentesség esetén is oklevélre jogosultak köréről szóló összefoglaló tájékoztatást,, melyet itt tekinthet meg. 

Kérjük, hogy amennyiben Ön a jogosultak köréhez tartozik , az online űrlap kitöltésével jelezze igényét.

Felhívom figyelmét, hogy az egyetemi ügyrendnek megfelelően az okleveleket az alábbi sorrendben állítjuk ki:
1. a 2013-at követően záróvizsgázottak számára,
2. a 2006 és 2013 között záróvizsgázottak számára,
3. a 2006 előtt záróvizsgázottak számára, időben távolodó sorrendben.

 

A Neptun rendszeren keresztül üzenetben és emailben fogunk további tájékoztatást adni az oklevelek átadásának idejéről, módjáról!

Az átvételre személyesen vagy postai úton (térítés ellenében) van lehetőség. A postai kézbesítés az oklevél kiállítását és aláírását követően az adategyeztető űrlapon megadott címre történik, ajánlott tértivevényes küldeményként a térítési díj befizetése után. A díjat a Neptun rendszeren keresztül lehet kiegyenlíteni, ennek módjáról tájékoztatást küldünk minden igénylőnek.

A személyes átvétel a veszélyhelyzetre tekintettel meghozott járványügyi intézkedések betartásával lehetséges, amelyről külön tájékoztatást is kapnak az érintettek.

  • az oklevél személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján vehető át. A személyes átvétel esetén személyazonosításra alkalmas okmány (személyigazolvány, útlevél, vezetői engedély) bemutatása kötelező. A meghatalmazott útján történő átvétel esetén a meghatalmazás egy eredeti példányát az Egyetem részére át kell adni. A meghatalmazott képviselő személyazonosságát az átvételkor ellenőrizni kell, amely során az átadó személyazonosításra alkalmas okmány bemutatását kéri. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oklevél átvételéhez személyazonosításra alkalmas okmányt hozzanak magukkal!
  • az oklevél átadására-átvételére kizárólag előre egyeztetett időpontban van lehetőség. Kérjük az egyeztetett időpont feltétlen betartását! Az időpont módosítására az átvétel napját megelőző nap 12:00 óráig van lehetőség.
  • az oklevél átadására-átvételére minden esetben a Soproni Egyetem valamely erre a célra kijelölt és megfelelően kialakított épületében kerül sor, amelyről az időpont egyeztetés során tájékoztatást kap a hallgató/volt hallgató.

Az oklevél átadása-átvétele során az alábbi járványügyi intézkedések betartása kötelező:

  • az Egyetem épületébe belépni kizárólag szájmaszkban és gumikesztyűben lehetséges;
  •  az Egyetem épületében egy időben legfeljebb három volt hallgató tartózkodhat;
  • az Egyetem épületébe történő belépéskor a kihelyezett fertőtlenítőszer használata kötelező, amellyel a belépő személy köteles a kezét fertőtleníteni; 
  • az átadás-átvétel időpontját az Egyetem munkatársai úgy szervezik meg, hogy lehetőség szerint az oklevelet átvevő volt hallgatók egymással ne találkozzanak; amennyiben az átvevő hallgatók magas számára vagy egyéb körülményekre tekintettel ez nem lehetséges,  az oklevelet átvevő volt hallgatók egymástól kötelesek legalább két méter és az átvétel helyétől és az oklevél átvevőjétől legalább öt méter távolságot tartani;
  • az oklevél átadója és átvevője az átadás-átvétel során közvetlenül nem érintkezhet, közöttük legalább két méter távolságnak, vagy a megfelelő kommunikációt lehetővé tevő üvegfalnak kell lenni;
  • a meghatalmazott útján történő átvétel esetén a meghatalmazás egy eredeti példányát az átvevő képviselő – az átadó által történt ellenőrzést követően – köteles leadni, amelyet az e célból kijelölt dobozban helyez el;
Felhívjuk figyelmüket, hogy csak azoknak áll módunkban kiállítani és átadni az oklevelüket, akiknek nincs az Egyetemmel szemben tartozása.

 

Megértésüket, türelmüket előre is köszönjük!

 

Tisztelettel és üdvözlettel,

 

Soproni Egyetem

Egyetemi Tanulmányi Központ