Neptun kézikönyv

NEPTUN kézikönyv első éves hallgatóknak

 

„A” Neptunról

 

A Neptun.Net Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer - továbbiakban Neptun - feladata minden, a  jogszabályok ( különösen a  2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról), szabályzatok (különösen a Soproni Egyetem Szervezeti és Működési szabályzata –SZMSZ. III) által előírt személyes és tanulmányi adatok nyilvántartása, a tanulmányokhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása.

A hallgatók ezen a rendszeren keresztül tudják intézni a beiratkozástól egészen az oklevél megszerzéséig terjedő tanulmányi adminisztrációs és pénzügyeiket. Többek között az önköltség befizetését (ha a gyűjtőszámlájukon van elegendő fedezet), a beiratkozást, a regisztrációt, a tárgy- és kurzusfelvétellel a saját órarendjük elkészítését, a tanulmányi információk megtekintését (tanulmányi előre haladásukat), a képzés, mintatanterv, tantárgyak teljesítését, a vizsgára jelentkezést. Az elektronikus kérvények benyújtásával személyes megjelenés nélkül lehet ügyeket intézni.

Megemlítjük, hogy a hallgatói webes Neptun hozzáférést biztosító programon kívül léteznek más felhasználói célcsoportok részére kialakított Neptun felhasználói kliens programok is. Más, a hallgatói webtől eltérő felületeken dolgoznak az oktatók, a vezetők, a tanulmányi adminisztrációval, a Neptun pénzügyekkel, statisztikai adatszolgáltatással, órarendszerkesztéssel, teremkezeléssel és egyéb kapcsolódó tevékenységgel foglalkozó munkatársak.

 

 

Neptun belépés a Soproni Egyetem hallgatóinak itt lehetséges:

 

https://neptun3r.nyme.hu/hallgato

 

A rendszer az erőforrásokat elosztja a hallgatók részére rendelkezésre álló szerverek között.

A belépő képernyő felépítésének, a belépéshez szükséges azonosító/jelszó páros leírását az 1. ábra szemlélteti:

 

 

  1. ábra

 

A belépést követően a jelszót meg kell változtatni!

Kezdetben a program felajánlja a jelszó változtatás felületét, a későbbiekben azonban bármikor megváltoztatható a Saját adatok -> Beállítások menüpont, jelszó változtatása belső tabulátorfülre lépéskor, a régi és az új jelszó megadásával.

A változás mentését „Jelszó változtatása” gombbal lehet menteni. (2. ábra)

 

 

  1. ábra

 

Adatellenőrzés

 

Saját adatok menü-> „Személyes adatok” menüponton kérjük, ellenőrizze, hogy az adatok a valóságnak megfelelőek-e. Szintén a „Személyes adatok” menüponton tudja megtekinteni az előképzettségét (Képzettségek), elérhetőségeit (cím, email-cím, telefonszám).

 

 

Kérjük, ha adataiban eltérést talál, jelezze tanulmányi ügyintézőjének

 

Az Ön tanulmányi ügyintézője:

 

 

 

A tanulmányi ügyintézők elérhetőségét megtalálja honlapunkon.

 

Beiratkozás/regisztráció előfeltétele

 

A jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint beiratkozni, félévre regisztrálni annak a hallgatónak van lehetősége, akinek nincs lejárt határidejű befizetendő tétele, tehát nincs tartozása.

A befizetendő tételeket a Neptun rendszerben a Pénzügyek->Befizetés menüponton lehetséges megtekinteni és befizetni (3. ábra). Érdemes kiválasztani a félévet és az aktív státuszt, majd Listázás gomb alkalmazása (4. ábra).

Befizetni abban az esetben lehetséges, ha van a hallgató gyűjtőszámláján elegendő fedezet.

A gyűjtőszámlára utalást a fizetendő tétel fizetési határideje előtt legalább 3-4 nappal el kell végezni, annak érdekében, hogy a Neptun rendszerben megjelenjen az összeg.

A gyűjtőszámlára utalás és a Neptun befizetés módjáról az Egyetemi Tanulmányi Központ honlapján a Hallgatóknak->Hallgatói pénzügyek menüponton, a „Gyűjtőszámlás befizetés módja” felületen elérhető dokumentációban olvashat.

 

Szintén ETK honlapján talál részletes információt az önköltség befizetés részletes szabályairól és egyéb a befizetésekkel kapcsolatos tudnivalókról is.

 

Az önköltség befizetés részletes szabályairól, időpontokról a Neptun hallgatói web kezdőoldalán is tájékoztatjuk (belépés előtt megtekinthető) 5. ábra

 

 

 

  1. ábra

 

  1. ábra

 

 

  1. ábra

Kérvények a hallgatói web-en

 

 

  1. ábra

 

 

Az önköltségek befizetéséhez kapcsolódó kérvényeket is ezen a felületen lehet elérni.

 

 

 

  1. ábra