Kedves Látogató!

Köszöntjük az Egyetemi Tanulmányi Központ Honlapján!

Az Egyetemi Tanulmányi Központ létrehozásának fő célja az egyetemen működő NEPTUN tanulmányi rendszer intézményi szintű alkalmazásának támogatása, átfogó működtetése, továbbá a hallgatók tanulmányi- és pénzügyeinek egységes kezelése, az adatszolgáltatás pontossága, a statisztikai adatok valósághű és hibátlan teljesítése, az oktatásszervezéssel kapcsolatos feladatok koordinálása, az oktatással és a hallgatói tanulmányi ügyekkel kapcsolatos információáramlás elősegítése.

 

Az Egyetemi Tanulmányi Központ a felsőoktatási törvény és a hozzá kapcsolódó kormányrendeleteknek is mindenben megfelelő Hallgatói követelményrendszer szerint, az egyetem oktatásszervezési feladatainak végrehajtásáért, illetve a kari szintű oktatásszervezési feladatok koordinációjáért felelős önálló szervezeti egység. Feladata a képzések adminisztrációs, oktatásszervezési és oktatásigazgatási oldalról történő támogatása, megvalósításának elősegítése, a felsőoktatási tevékenység egyetemen belüli törvényességének biztosítása.

Legfontosabb tevékenysége az alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben és a felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók tanulmányi adminisztrációjának intézése és a képzésekhez tartozó oktatásszervezési feladatok ellátása. Ezen belül a vonatkozó szabályzatok, ügyrendek és utasítások alapján a felvételre jelentkezők, a hallgatók és a végzettek személyi adatainak kezelése, felvételi és tanulmányi eredményeinek nyilvántartása, az egyetem által kiadott igazolások elkészítése, adatszolgáltatás az egyetem szervezeti egységei, valamint más – jogszabályban erre feljogosított – szervezet számára, közreműködés a hallgatói juttatások és térítések ügyintézésében.

 

Egyetemi Tanulmányi Központ