Járványügyi veszélyhelyzet miatti rektori utasítások


1/2021.(I.19.) Rektori Utasítás a 2020/2021. tanév 2. félévének oktatási rendjével kapcsolatos intézkedésről

 

22/2020. (XI.11.) számú rektori utasítás a 2020/2021. tanév 1. félévének oktatási rendjével, valamint annak lezárásával kapcsolatos intézkedésekről. 

16/20 20 (VIII 14 .) Rektori Utasítás a 2020/2021. tanév őszi szemeszterének előkészítésével kapcsolatban, különös tekintettel a járványügyi készültségre

RECTOR’S ORDER NO. 16/2020 (14TH AUGUST) on the preparation of the autumn semester of the academic year 2020/2021, in particular with respect to epidemiological preparedness

 13/2020. (VI.04.) REKTORI UTASÍTÁS Az egyetem látogatásával és egyéb veszélyhelyzeti ügyekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 6/2020 (IV.24.) és 8/2020.(V.4.) sz. Rektori Utasítások egyes rendelkezéseinek módosításáról

12/2020.(VI.2.) sz REKTORI UTASÍTÁS a 2019/2020. tanév 2. félévének lezárásával, valamint egyéb tanulmányi ügyekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 6/2020. (IV.24.) sz. REKTORI UTASÍTÁS módosításáról

11/2020. (V. 14.) REKTORI Utasítás a 2020/2021. tanévre elnyerhető Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatról

10/2020. (V.11.) REKTORI UTASÍTÁS a duális képzéshez kapcsolódó gyakorlatokra, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt kezdődő összefüggő szakmai gyakorlatokra vonatkozóan

 6/2020. (IV.24.) REKTORI UTASÍTÁS a 2019/2020. tanév 2. félévének lezárásával, valamint egyéb tanulmányi ügyekkel kapcsolatos intézkedésekről [a 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján]

Rector's Order No. 6/2020 (24th April) on the closure of the second semester of the 2019/2020 academic year and other study matters [in line with the 101/2020. (IV. 10.) Government Decree]

 

8/2020. (V.04.) Rektori Utasítás Az egyetem látogatásával kapcsolatos és egyéb veszélyhelyzeti ügyekkel kapcsolatos intézkedésekről [a 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet alapján]

 

1/2021. (I. 19.) REKTORI UTASÍTÁS a 2020/2021. tanév 2. félévének oktatási rendjével kapcsolatos intézkedésekről

Kivonat a 1/2021. rektori utasításból:

-          Egyetemünkön a tavaszi félév szorgalmi időszaka távolléti oktatási formában indul 2021. február 1-től.

-          Azonban ha a járványügyi helyzet és az ágazati ajánlások lehetővé teszik, a félév során visszatérünk a jelenléti oktatásra.

-          A hallgatói tanulmányi ügyintézés elsősorban online módon lehetséges, különösen indokolt esetben (pl. beiratkozás) azonban személyes megjelenés is engedélyezhető.

-          Az oktató kötelesek tájékoztatni hallgatóit a távolléti oktatás formájáról, feltételeiről, a hallgatók digitális jelenlétének és visszajelzési kötelezettségének rendszerességéről, a számonkérés módjáról és digitális elérhetőségeiről.

-          Az oktatóknak biztosítani kell, hogy a hallgatók digitálisan hozzáférjenek a kurzus tananyagaihoz.

-          Az egyetem a Microsoft Teams és a Moodle rendszer használatát támogatja.

-          A hallgatókkal megosztott digitális tananyagok szerzői jogvédelme alatt állnak, azokat harmadik félnek továbbadni nem lehet.

-          Ebben az időszakban a szakdolgozatok leadása digitális formában lehetséges.

-          A szakmai gyakorlatokat - lehetőség szerint - a tervezett keretek között kell megtartani, ha ez nem lehetséges, az oktató ad tájékoztatást annak más módon történő lebonyolításáról, pótlásáról vagy halasztásáról.

-          A vizsgáztatás történhet távolléti és jelenléti formában

 • jelenléti forma esetén a vizsgák a járványügyi előírások szigorú betartása mellet valósíthatók meg (maszk, védőtávolság, gyakori szellőztetés, létszámkorlát, stb.)
 • távolléti formában lehet írásban és szóban vizsgáztatni
 • a videón keresztüli vizsgáztatás esetén az oktató kérheti a

-        a hallgató kamerája a hallgatót olyan távolságról mutassa, mely vizsga alatti tevékenységének ellenőrzésére alkalmas (pl. látható legyen a hallgató mindkét keze);

-        a hallgató vele folyamatos szemkontaktust tartson;

-        a hallgató a videó kapcsolatot biztosító kameráját körbe forgatva megmutassa a vizsgázó közvetlen környezetét;

-        a hallgató adott kérdésekre behunyt szemmel válaszoljon.

-        annak bemutatását, hogy a hallgató semmilyen segédeszközt (pl. „fülhallgatót”) nem használ.

-          Doktori cselekmények (komplex vizsgák, munkahelyi viták, nyilvános viták) jelenléti vagy online formában is megtarthatóak, de úgy kell megszervezni, hogy személyes érintkezést ne igényeljen és a 1,5 méter távolság tartása biztosított legyen. A maszk viselése minden résztvevő számára kötelező. Ezen események során a nyilvánosság biztosítására kiemelt figyelmet kell fordítani.

-          A kollégiumban lakó hallgatókra vonatkozó szabályok:

 • A kollégium közös helységeiben (konyha, társalgó stb.) a maszk használata kötelező.
 • A kollégiumokban lakó hallgatók által látogatót, szállóvendéget, valamint üres hallgatói férőhelyen vendéget fogadni tilos.
 • A kollégiumban maradó hallgatók esetében a csoportosulás tilos.

 

A rektori utasítás teljes szövege http://uni-sopron.hu/koronavirus-tajekozatok oldalon vagy ezen az oldalon a legfelső linkre kattintva érhető el. 

 

 

Extract of the Rector’s Order No. 1/2021 (19th January):

-          The spring semester starts in the form of distance education at our university from 1 February 2021.

-          However, if the epidemiological situation and the sectoral procedures allow, we will switch to education requiring personal attendance during the semester.

-          Administrations related to studies can primarily be managed online, however, in justified cases (e.g. enrolment) personal attendance may also be allowed.

-          Instructors are obliged to inform their students of the form and conditions of distance education, the regularity of students’ online presence and of their obligation to provide feedbacks, the method of examination and the online accessibility.

-          Instructors have to provide online accessibility of the course materials to the students.

-          The university recommend the use of the systems Microsoft Teams and Moodle.

-          E-learning materials shared with students are protected by copyright and must not be passed on to third parties.

-          During this period, thesis may be submitted in a digital form.

-          As far as possible, internships should be held as previously planned, if this is not possible, the instructor will provide information on how to conduct it in another way, or how to replace or postpone it.

-          Examination may be conducted in an online form or in the form of personal attendance.

 • In the case of the form of personal attendance, examinations should be held in strict compliance with the epidemiological safety measures (wearing face mask, keeping physical distance, frequent ventilation, limited number of participants etc.).
 • In the case of an online form, both written and oral exams may be held.
 • In the case of an examination requiring video connection, the instructor has the right to ask

-        that the student’s camera shows the student from a distance which is suitable for monitoring his/her activity during the exam (e.g. both hands of the student should be visible)

-        the student to have a constant eye contact with the instructor

-        the student to show his/her immediate surroundings by rotating the camera used for the video connection

-        the student to answer certain questions with his/her eyes closed

-        the student to demonstrate that s/he is not using any aids (e.g. earphones).

-          Doctoral defences (complex exams, pre-defence, final defence) may be conducted in an online form or in the form of personal attendance without a physical contact and with a physical distance of 1.5 meters. Wearing face mask is obligatory for all participants. During these events, special attention should be paid to ensure publicity.

-          Rules applicable for students staying in the dormitory:

 • Wearing face mask is obligatory in common spaces (kitchen, lounge, etc.) of the dormitory.
 • Gatherings and hosting guests in the dormitory are forbidden.

The complete (Hungarian) text of the Rector’s Order can be reached on the following website: http://uni-sopron.hu/koronavirus-tajekozatok

 

Sopron, 2021. január 19.

Prof. Dr. Fábián Attila        rektor s.k.