Felvetteknek 2022K

Általános beiratkozási tudnivalók a 2021/22. tanév tavaszi félévére


   • Mikor és hogyan kell beiratkozni a Neptun rendszerbe?

    Tisztelt Hallgató!

    Gratulálunk sikeres felvételi eredményéhez, örömmel üdvözöljük a Soproni Egyetem hallgatói között!

    A regisztrációs időszakot az egyes karokon az alábbi táblázatban találja:

    Regisztrációs időszak 2021

    Beiratkozás/regisztráció

    A sikeres felvételi eljárás után a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, ezért nagyon fontos, hogy a beiratkozási folyamat alábbi leírását pontosan kövesse.

    A Neptun rendszerben a beiratkozás előfeltétele, hogy a jelentkezőnek ne legyen olyan fizetési kötelezettsége, amelynek fizetési határideje a beiratkozás időpontját megelőzi (tehát nincs lejárt határidejű, befizetendő pénzügyi tétele).

    kép7

    A NEPTUN elektronikus tanulmányi rendszerben a következő lépéseket kell megtennie a személyes beiratkozás előtt:

    -     egyeztesse személyes adatait: kérjük, minél előbb ellenőrizze a Neptunban a felvételi eljárás során megadott adatait, különösen a személy igazolványon szereplő teljes név, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, TAJ-szám,

    Neptun3


    - eltérés, vagy hiányzó adatok esetén minél előbb indítsa el az adategyeztetést,

    Neptun4


    - a Neptunban a „Pénzügyek” alatti „Beállítások” menüpontban rögzítse bankszámlaszámát,


    Neptun5


    - regisztráljon a 2021/2022-es tanév őszi félévére az „Ügyintézés” menüpont „Beiratkozás/Bejelentkezés” menüpontjára kattintva. Így le tudja adni a beiratkozási (SOE_1_01-Beiratkozási lap) kérvényt.


    Neptun9


    - nyomtassa ki és írja alá a kérvényt!

    - az aláírt kérvényt szkennelje be vagy fotózza le és töltse vissza a kérvényhez csatolt dokumentumként!

    - az önköltséges hallgató nyomtassa ki a Neptunból a képzési szerződést 2 példányban és írja alá.


    Neptun11    Amennyiben tanulmányait nem 2021. év februárjában kívánja megkezdeni (azaz passzív státuszú félévvel szeretne kezdeni), akkor is be kell iratkoznia. Tanulmányai szüneteltetését és a passzív státuszú félév beállítását a Neptunban kell bejelenteni.

     

    A személyes beiratkozásra hozza magával az alábbiakat:

    -     NEPTUN-ból kinyomtatott és aláírt beiratkozási kérvényt (ETK-TE-002-Beiratkozási lap),

    -     önköltséges hallgató a NEPTUNBÓL kinyomtatott és aláírt képzési szerződést (2 példányban),

    -     alapszakra, felsőoktatási szakképzési szakra felvételt nyert hallgató: eredeti érettségi bizonyítványát és annak olvasható fénymásolatát,

    -     mesterszakra, szakirányú továbbképzési szakra felvételt nyert hallgató: eredeti oklevelét és annak olvasható fénymásolatát,

    -     eredeti nyelvvizsga bizonyítványát és annak olvasható fénymásolatát,

    -     személyi igazolványát,

    -     lakcímkártyáját,

    -     Adó- és TAJ kártyáját,

    -     külföldi állampolgárságú hallgatók: útlevélét és amennyiben van, tartózkodási engedélyét.

     

    Felhívjuk a figyelmét, hogy a beiratkozás elmulasztása esetén felvételi határozata érvényét veszíti, és a tanulmányokat csak új, sikeres felvételi eljárás után lehet megkezdeni!
    A Neptunról

    A Neptun.Net Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer - továbbiakban Neptun – feladata, hogy a hallgatók ezen a rendszeren keresztül tudják intézni a beiratkozástól egészen az oklevél megszerzéséig terjedő tanulmányi adminisztrációs és pénzügyeiket pld. az önköltség befizetését (ha a gyűjtőszámlájukon van elegendő fedezet), a beiratkozást, a regisztrációt, a tárgy- és kurzusfelvétellel a saját órarendjük elkészítését, a tanulmányi információk megtekintését, a tanulmányi előrehaladásukat, a képzés-, mintatanterv-, tantárgyak teljesítését, a vizsgára jelentkezést, az elektronikus kérvények - személyes megjelenést nem igénylő - benyújtását.

     

    Belépés a Soproni Egyetem hallgatói Neptun rendszerébe: https://neptun3r.nyme.hu/hallgato  linken lehetséges.

     

    A belépéshez szükséges azonosító/jelszó páros leírását az alábbi ábra szemlélteti:

    Neptun1

    Jelszó változtatás

    A belépést követően a jelszót meg kell változtatni!

    Kezdetben a program felajánlja, a későbbiekben azonban bármikor megváltoztatható. Saját adatok -> Beállítások menüpont, jelszó változtatása belső tabulátorfülre lépéskor, a régi és az új jelszó megadásával. A változás mentését „Jelszó változtatása” gombbal lehet menteni. Lásd a következő ábrán:

    Neptun2


    Adatellenőrzés, személyes adatok, elérhetőségek

     

    Saját adatok menü-> „Személyes adatok” menüponton kérjük ellenőrizze, hogy az adatok a valóságnak megfelelőek-e. Szintén a „Személyes adatok” menüponton tudja megtekinteni az előképzettségét (Képzettségek), elérhetőségeit, cím, e-mail cím, telefonszám. 

    Fontos, hogy az adó azonosító jel és a TAJ szám is rögzítve legyen! Lásd a következő képen:

    Neptun3


    Adatmódosítás

    Adóazonosító jel, TAJ szám felvitele: 1. Saját adatok-> 2. Személyes adatok menüpont-> 3.

    Műveletek: Adatmódosítás -> módosítás felvitelét követően 4. Módosítás elküldése gomb.


    Neptun4


    Bankszámlaszám beállítása

    Új bankszámlaszám megadása:

    Pénzügyek 1.  ->Beállítások 2.  menüpont-> Új bankszámlaszám gomb 3. -> Bankszámlaszám beírása 4. -> Mentés 5.

    Bankszámlaszám módosítása

    Pénzügyek 1. ->Beállítások 2.  menüpont-> Sor végi plusz jel 6.  -> Módosítás 7. -> bankszámlaszám beírása 4. -> Mentés 5.

     

    Kérjük, ha egyéb adataiban eltérést talál jelezze tanulmányi ügyintézőjének!


    Neptun5


    Az Ön tanulmányi ügyintézője

     A képen látható „ Tanulmányok” főmenü, „Képzési adatok” menüpontra kattintva, az oldal alsó részén látható ügyintézőjének a neve.


    Neptun6

     
   • Hogyan lehet tantárgyakat felvenni és kurzusokra jelentkezni?

    A tantárgyfelvétel során kérjük, figyeljen arra, hogy a tárgyhoz tartozó kurzusok közül a megfelelőket válassza ki és vegye fel. Ha a mintatantervben a tantárgyhoz előadás és gyakorlati kurzus is tartozik, mindkettő felvétele szükséges. A kurzusfelvételnél a kurzus Megjegyzés mezőjét is javasolt ellenőrizni, mivel az intézetek/tanszékek a kurzus Megjegyzés mezőjében is közölhetnek a tantárgyfelvételt érintő információkat.
    Amennyiben a betelt kurzuslétszám miatt nem tud a tantárgyra jelentkezni, a létszámemelésben a tantárgyat meghirdető Intézet/Tanszék segítségét kérheti, a tanulmányi előadók ebben az esetben nem jelentkeztethetik Önt.

    tárgyfelvetel

    Kurzusfelvétel

    A tantárgy- és kurzusfelvétel után kérjük a Tanulmányok/Órarend felületen ellenőrizze kialakult órarendjét, amennyiben ütközést talál, kurzuscserével módosítsa.
    Kurzuscsere esetén a tantárgyat oktató intézet/tanszék/tanulmányi előadó segítségét kérheti, ha a létszámok miatt ezt nem tudja végrehajtani.
    Ha tantárgyait saját hibából a regisztrációs hét végéig nem tudja felvenni, akkor utólagos tantárgyfelvételi kérelmet adhat be, amely díjköteles kérvény.

    Ha tantárgyait saját hibából a regisztrációs hét végéig nem tudja leadni, akkor azt az utólagos tantárgyleadási időszakban teheti meg a megfelelő kérvény leadásával, amely díjköteles kérvény.

     

   • Mit kell tudni a kérvényekről és beadási módjukról?

    A kérvények beadása a Neptun tanulmányi rendszerből történik.
    A kérvények beadása hallgató webes Neptunba (https://neptun3r.uni-sopron.hu/hallgato/login.aspx) való belépés után lehetséges. Lásd a képen:

    Kérvény2    Az önköltség befizetéséhez kapcsolódó kérvények szintén ezen a felületen érhetők el.


    Kérvény1

     

   • Melyek az állami ösztöndíj feltételei?

    ösztöndíj

    Az oktatási hivatal részletes tájékoztatóját az alábbi linkre kattintva tekintheti meg: https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/altalanos_tajekoztatok

   • Mikor kell az önköltséget befizetni?

    Ha Ön most került felvételre, akkor a A Neptun rendszerben az önköltséget egyben (1 részletben) írjuk ki és az önköltség befizetési határideje 2022. március 10. Kivéve, ha nem a hallgató fizet és ezért átutalásos számlát igényel, vagy diákhitelből egyenlíti ki önköltségét. Azonban mindkét esetben kérvényt kell benyújtani.
    Ha Ön felsőbb éves,
    akkor az önköltséget a Neptun rendszerben 2 részletben írjuk ki. Az első részlet befizetési határideje 2022. január 23., de legkésőbb a regisztrációs hét vége, lásd tanulmányi rend. A második részlet befizetési határideje 2022. március 10. Kivéve, ha nem a hallgató fizet és ezért átutalásos számlát igényel, vagy diákhitelből egyenlíti ki önköltségét. Azonban mindkét esetben kérvényt kell benyújtani.
    A Neptun rendszerben a beiratkozás előfeltétele, hogy a jelentkezőnek ne legyen olyan fizetési kötelezettsége, amelynek fizetési határideje a beiratkozás időpontját megelőzi (tehát nincs lejárt határidejű, befizetendő pénzügyi tétele).


    Pénzügyekkel kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel forduljon munkatársunkhoz a neptunpenzugyek@uni-sopron.hu címre írt emailben!

     

   • Hogyan kell a gyűjtőszámlára befizetni?

    GYŰJTŐSZÁMLA KEZELÉS A SOPRONI EGYETEMEN
    TÁJÉKOZTATÓ

    Tisztelt Hallgató! Tájékoztatjuk, hogy a Soproni Egyetem a gyűjtőszámlás befizetési módot írja elő az önköltségi/költségtérítési és egyéb térítési díjak, mint pl. IV díj, szolgáltatási díj stb. befizetésének módjaként. A gyűjtőszámla az Egyetem OTP Banknál vezetett számlája. A hallgatók erre a számlára tudnak befizetni, és erről a számláról kerül át a befizetés a Neptun rendszerbe a Neptunkód, bankszámlaszám és egyéb azonosításra alkalmas adatok alapján. A művelet átfutási ideje 1-2 munkanap, ezért vegyék figyelembe! A Neptun rendszerbe beérkező utalást követően a hallgatónak külön kell intézkednie a kiírt pénzügyi tétel teljesítéséről! 

    gyűjtőszámla1

    I. BANKI ÁTUTALÁS A GYŰJTŐSZÁMLÁRA


    A kívánt összeget az OTP Banknál vezetett számlára kell átutalni. Az egyéni gyűjtőszámla feltöltése csak banki átutalással lehetséges! A banki átutalás történhet a bankban személyesen vagy interneten, netbankon keresztül. Minden más (postai csekkes, készpénz befizetés) utalási formát elutasítunk és reklamációt nem fogadunk el, biztonsági okokból. Egy átutalással egyszerre egy hallgató számára utalható pénz a pontos beazonosíthatóság érdekében!

    A gyűjtőszámlára való utalást követően a Neptunban be kell teljesíteni a kiírást! (II. fejezet)
    Utaláskor a következő adatok megadása szükséges:

    Utalás MAGYAR bankszámláról:
    gyűjtőszámla2

    Utalás KÜLFÖLDI bankszámláról:

    kedvezményezett neve: Soproni Egyetem

    közlemény rovat: NK-NEPTUN KÓD HALLGATÓ NEVE

        Minta: NK-ABC123 TESZT ELEK  

    devizanem: HUF

    összeg:
    A Neptun-gyűjtőszámla forintban vezetett fizetési számla, így a devizában indított utalásokat forintra átváltva fogadja a Bank. A külföldről történő átutalás esetén, amennyiben a fizetés nem forintban történik, kérjük figyeljenek arra, hogy az utalás összege napi árfolyamon forintra átszámítva, az utaláskor felszámított kezelési költség levonása után is fedezze a kiírt tételt, a fizetendő összeget. 
    gyűjtőszámla3

    Miért fontos az utalás közlemény rovatának pontos kitöltése?   

    Az átutalt összeg azonosítása szempontjából elengedhetetlen, hogy a közlemény rovat pontosan legyen kitöltve. A közlemény rovat első karaktere nem lehet szóköz! A rovat első sorának, első karakterétől kezdődően kell a „NK-”előtagot, utána folyamatosan a hallgatói Neptun-kódot (nagy betűvel) majd egy szóköz után a hallgató saját nevét berögzítenie:   

      

    NK-NEPTUN KÓD HALLGATÓ NEVE   

    Minta: NK-ABC123 TESZT ELEK     

                                                                

    A közlemény rovatban megadott Neptun-kód alapján kerül sor a befizetés azonosítására a gyűjtőszámlán. A név beírása egy biztonságot ad, ha elütés történik a Neptunkódban, a név kiegészítő információt ad  a hallgató azonosításához.  

    Különösen figyeljen a Neptunkódban az „O” betű és a „0” szám,  illetve az 1 (egy) szám L betű karakter helyes megadására! Kézzel töltött átutalási megbízás esetén javasoljuk, hogy a 

    „0” számot áthúzással jelezze: 0 !  

    A közleményben megadott hibás Neptunkódot tartalmazó karaktersor esetén az átutalt összeget az Egyetem nem tudja beazonosítani, nem jelenik meg a hallgató gyűjtőszámláján. Ha Ön az átutalást követően 4 munkanap múlva sem látja az átutalt összeget a Neptun rendszerben a gyűjtőszámla egyenlegén, a következő email címen szíveskedjen ezt jelezni a mellékletben elküldött átutalási bizonylattal: neptunpenzugyek@uni-sopron.hu    

    Mikor látom a Neptunban az átutalt összeget?

    A banki átutalás napjától - bankoktól függően - kb. 1-2 munkanap szükséges, hogy az átutalt összeg a Neptunban is megjelenjen (Pénzügyek menü / Befizetések almenü / Gyűjtőszámla egyenlegnél megtekinthető) A Neptun rendszer automatikus üzenetet küld tájékoztatásul amikor az átutalt összeg a hallgató gyűjtőszámla egyenlegén megjelenik. Kérjük folyamatosan figyelje a Neptun üzeneteit, hiszen a gyűjtőszámla egyenlegre beérkezett összegből a kiírt tételt még ki kell egyenlíteni a Neptun rendszerben! Az Üzenetek/Beállítások, automatikus értesítéseknél a „Befizetés a gyűjtőszámlára” jelölőnégyzet engedélyezésével lehetőség van beállítani, hogy automatikus rendszerüzenetben és – megadott elérhetőség esetén - e-mailben is értesüljön, amikor megérkezik az átutalás a gyűjtőszámla egyenlegére! 

    A hallgató csak a saját számlájáról utalhat?   

    Lehetőség van arra is, hogy a gyűjtőszámlára más utalja át a pénzt, de itt is elengedhetetlenül fontos, hogy a közlemény rovat pontosan kitöltésre kerüljön.   

    II. A KIÍRT TÉTEL KIEGYENLÍTÉSE A NEPTUN RENDSZERBEN   

    Amikor a hallgató a Neptun rendszerben már látja az egyéni gyűjtőszámlája egyenlegén  az átutalt összeget, akkor van lehetősége kiegyenlíteni a Neptunban befizetésre váró kiírt tételeket, önköltséget, szolgáltatási díjat, IV díjat stb.    

    Pénzügyek/Befizetés menü alatt lehet megtalálni a befizetésre váró tételeket.   

    gyűjtőszámla4
    gyűjtőszámla6

    A hallgató a kiválasztó négyzet segítségével kijelöli a befizetésre váró tételt / tételeket, majd a Befizet gombot megnyomva továbblép a befizető felületre,

    gyűjtőszámla7

    majd teljesíti a gyűjtőszámlás befizetést.

    gyűjtőszámla8


    A befizetés sikerességéről visszajelző üzenetben értesül a hallgató:  

    gyűjtőszámla9


    A befizetés sikeressége ellenőrizhető a „Pénzügyek / Befizetések” menüponton a szűrők segítségével is. Amennyiben sikeres a befizetés, akkor a tétel az „Aktív” tételek közül átkerül a „Teljesített” tételek közé. A befizetést követően a gyűjtőszámla egyenleg is módosul.  

      

    A gyűjtőegyenlegről vissza tudom utalni a pénzemet?   

    Igen.  

    Feltételei:  

    1. a bankszámla száma rögzítve van a Neptun rendszerben és
    2. nincs aktív tartozása

    A  feltételek teljesülése esetén visszautalás a Pénzügyek/Tranzakciós lista menüben indítható.  

     

    További kérdéseivel forduljon az Egyetemi Tanulmányi Központ munkatársához emailben: neptunpenzugyek@uni-sopron.hu  

     

   • Mikor és hogyan kell leadni a képzési szerződést?

    Az önköltséges képzésre felvett jelentkező hallgatói képzési szerződést köt az egyetemmel. Az önköltséges képzés feltételeiről szóló képzési szerződés megkötésére a személyes beiratkozás alkalmával, annak tanulmányi ügyintéző előtti aláírásával kerül sor. Levelezős munkarendű hallgatók esetében a személyes megjelenést igénylő beiratkozáson az első konzultációs alkalom első napját kell érteni.

    Plusz teendő a NEPTUN-rendszerben:

     

    1. Az önköltséges hallgató kitölti a NEPTUN-rendszerből indított SOE_1_02 - Képzési szerződés [Student agreement] nevű hallgatói kérvényt.

    képzésisz1


    Képzésisz2

    Képzésisz3

    Képzésisz4

    2. A kérvény mentését követően ki kell azt nyomtatni, alá kell írni és visszacsatolni a kérelemhez. A szerződésben szereplő önköltség összegét pontosan kell beírni!

    3. A kérvényhez mellékletet az Ügyintézés/Kérvények felületen a Leadott kérvények fülön lehet feltölteni.

    A kérvény mentését követő 2 órán belül lehet mellékletet feltölteni, illetve a feltöltött melléklet a mentés követő 1 órán belül törölhető.

    Képzsz5

     

   • Hogyan lehet diákhitelt igényelni?

    DIÁKHITEL2 beállítása a Neptun rendszerben

    A Diákhitel2 egy kötött felhasználású hallgatói hitel, amely kizárólag a képzés önköltségének a finanszírozásra vehető igénybe. Maximális összege a képzéshez tartozó önköltség összege.
    A Diákhitel Központ az egyeztetést követően az igényelt összeget automatikusan egy összegben folyósítja az intézmény részére.

    A Diákhitel2-t igénylő hallgató feladata, hogy a Neptun rendszeren keresztül jelezze, hogy a kiírt önköltséget Diákhitel2 segítségével szeretné rendezni.

    Diákhitel2 igénylése

    -Neptun rendszeren keresztül, Ügyintézés/Diákhitel igénylése menüben

    -vagy a Diákhitel Direkt felületen is el lehet indítani az igénylést.

     

    Diákhitel2 beállítása Neptunban

    A Neptun rendszerben a Pénzügyek/Beállítás felületen a Diákhitel2 fül alatt kell beírni a szerződésszámot, majd elmenteni.

     

    Diákhitel2 beállítása önköltségi tételhez

    Minden félévben be kell állítani az aktuális féléves önköltségi összeghez, hogy igénybe kívánja venni a Diákhitel2 finanszírozást. Ezt az aktív önköltségi tételsor végén található Plusz (+) jelnél látható Diákhitel2 gombra kattintva lehet beállítani. Ha több részletben található az önköltség, akkor ezt minden tétel esetében meg kell tenni!

     

    A szerződésszám elmentését követően a kiírás DH2 státusza a "Egyeztetés" lesz. Az aktív jogviszony visszaigazolása után változik "Elfogadva" státuszra. A Diákhitel Központtól beérkező összeget az egyetem pénzügyi osztálya fogja kiegyenlíteni, ezzel Önnek teendője nem lesz.

     

     

     

   • Hogyan és mikor lehet kollégiumot igényelni?

    Kollégiumi jelentkezés leendő elsősöknek:

    Egyetemi kollégiumok

    Szent Pál Katolikus Kollégium
     

   • Milyen szabályok vonatkoznak a hallgatókra?

    Az alábbi oldalon találja a hallgatókra vonatkozó szabályzatokat:

    HALLGATÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATOK
     

   • Kezdhetem-e a tanulmányaimat passzív jogviszonnyal?

    Kizárólag a következő okok miatt kezdhet a hallgató passzív jogviszonnyal:
    - ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni (és ezt hitelt érdemlően bizonyítani tudja),
    - ha a hallgató a szakközépiskolában az érettségi vizsga letételét követően meg akarja szerezni a szakképzettséget, a szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb négy félévig,
    - ha önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesít

    Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben intézményünk az aktuális felvételi eljárást követően első évfolyamon a továbbiakban nem tudja indítani a képzést, tanulmányait az adott szakon nem tudja megkezdeni.
    Ha a hallgató a halasztást követően nem jelzi – a Hallgatói követelményrendszerben meghatározott módon - tanulmányai folytatásának szándékát, az intézmény jogosult hallgatói jogviszonyát egyoldalúan megszüntetni.

     

   • Mit kell tudni a diákigazolvány igénylésről?

    Diákigazolvány igénylésének menete (A 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján)

    -  Az igényléshez szükség van egy NEK azonosító lapra (Nemzeti Egységes Kártyarendszer), mely bármely Kormányhivatalban/Kormányablakban beszerezhető. Az ehhez szükséges dokumentumok: fényképes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél), magyar lakcím esetén lakcímkártya;

    -  A NEK adatlap azonosító számának feltöltése a NEPTUN rendszerbe az Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés/Új felvétel menüpont alatt;

    A lakcím feltöltése a NEPTUN-ban megadott címekből választható ki, amelynek meg kell egyeznie a lakcímkártyán lévővel.

    Az igénylés leadását követően, a kártya sikeres legyártásáról, az elkészült kártya átvételének módjáról és idejéről a hallgató üzenetben kap értesítést.

     

   • Hol található a tanév általános tanulmányi rendje?

   • Mit lehet tudni a fogyatékkal élőkre vonatkozó speciális szabályokról, kedvezményekről, és ezek igénybevételi módjáról?


    Tájékoztatás beiratkozáskor a fogyatékossággal élő, sajátos képzési igényű hallgatók számára

     

    Tisztelt Hallgató!

    -        A felvételi eljárás során fogyatékossági állapota alapján többletpontban részesült?

    -        Vagy valamilyen fogyatékossággal él? 

    -        A képzése során sajátos igényei vannak és lesznek? 

    -        Szeretné igénybe venni a különböző támogatási formákat?


    Ebben az esetben, a kari tanulmányi ügyintézőjének a fogyatékosságot igazoló dokumentációkat mutassa be (titoktartási kötelezettség biztosított). Ez a dokumentáció alapja a támogatásra, a különböző tanulmányi kedvezményekre jogosultságban, valamint ezáltal tudja felvenni a kapcsolatot a kari fogyatékosügyi koordinátor Önnel, aki tanulmányai során végig tudja kísérni, és a konkrét segítséget fogja szervezni.  Ön is keresheti a közvetlen támogatási formák mielőbbi megismerése érdekében személyesen vagy e-mail-ben is a SoE kari fogyatékosügyi koordinátorát, akivel a személyre szóló segítési formák részleteit egyeztethetik, és a további adminisztrációs folyamatokról tájékoztatást ad (Neptun rendszerben történő regisztráció, kérelmek benyújtása).

    Keresse bizalommal a kari koordinátorát!

    Soproni Egyetem kari koordinátorainak elérhetősége:

     

    Benedek Elek Pedagógiai Kar: Dr. Závoti Józsefné dr., egyetemi docens,

    Sopron, Ferenczy J. u. 5.

    zavoti.jozsefne@uni-sopron.hu

     

    Erdőmérnöki Kar: Dr. Facskó Ferenc, dékáni hivatalvezető,

    9400 Sopron Ady Endre út 5.

    facsko.ferenc@uni-sopron.hu

    +36-99-518-258

     

    Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar: Árendás Fekete Márta dékáni hivatalvezető,
    9400 Sopron, Erzsébet u. 9.

    arendasne.fekete.marta@uni-sopron.hu

    +36-99-518-396

     

    Simonyi Károly Műszaki

    Faanyagtudományi és Művészeti Kar: Szabó Csilla dékáni hivatalvezető,

    9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4.

    szabo.csilla@uni-sopron.hu

    +36 99-518-297

     

    A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségével kapcsolatos bővebb információ az egyetemi honlap (Hallgatók – Esélyegyenlőség címszó) felületén, valamint a Soproni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Hallgatói Követelményrendszer V. fejezetében olvasható a linkre kattintva.   • Hol található az egyetem épületeinek alaprajzai?

    A Soproni Egyetem épületeinek alaprajzai                  FRISSÍTVE: 2021-08-23 13:00


   • Hogyan lehet online beiratkozni, ha a jogszabályok ezt lehetővé teszik?

    Az online beiratkozást a jogszabályok jelenleg nem teszik lehetővé. Minden hallgatónak személyesen kell beiratkoznia!
    Ha ez változna, akkor értesíteni fogjuk hallgatóinkat Neptun üzenetben.

     

Kedves Felvételt nyert Jelentkezőnk!

Gratulálunk a sikeres felvételi eredményéhez! Örömmel üdvözöljük a Soproni Egyetemen!

 

A következő napokban több értesítést is fog kapni a felvételi eljárás eredményéről. Ezek mindegyikét figyelmesen olvassa el, hiszen a beiratkozással kapcsolatos információkat is ezekben találja meg.
 
Kérjük figyelje azt az e-mail címet, amivel a felvi.hu-ra regisztrált!
 
Az értesítők, amelyekre figyelnie kell:

1. SMS értesítés az Oktatási Hivataltól az eredményről.

2. E-mail értesítés az Oktatási Hivataltól a besorolási döntésről.
 
3. E-mail értesítés a felvételi döntésről az Egyetemünktől, amely tartalmazni fogja az elektronikus tanulmányi rendszer (NEPTUN) elérhetőségét, az Ön belépési adatait, a tanulmányi tájékoztató elérhetőségét, a kollégiumi jelentkezések lehetőségeit és a többi szükséges információt.

A félév zökkenőmentes indulásához szüksége lesz adóazonosító jelre, bankszámlára és ügyfélkapu hozzáférésre

Bankszámlát bármely, az Ön által választott bankfiókban nyithat.

Időrendi sorrendben a következő időszak legfontosabb eseményei és feladatai az alábbiak lesznek:
 
1. Elektronikus úton megérkezik az egyetemi értesítő levél a felvételi döntésről. Ez a levél részletesen tartalmazni fog minden fontos információt, ezért kérjük, figyelje a www.felvi.hu e-jelentkezési felületén megadott postafiókját!
 
2. Kollégiumi jelentkezés lebonyolítása: a felvételi határozatban tájékoztatást küldünk minden szükséges információról, a lehetőségekről és határidőkről.
 
3. Regisztrációs hét: az első, még tanítás nélküli hét, ahol tanulmányi előadója segítségével megismerkedhet többek között a NEPTUN rendszer használatával, ekkor történik a beiratkozás és az első féléves tárgyak felvétele is, ha segítségre lenne szüksége.
 
4. Beiratkozás: Az online bejelentkezéssel és a személyes beiratkozással kapcsolatos pontos információkat a felvételi döntésről szóló értesítővel együtt kapja meg. A személyes beiratkozást megelőzően be kell majd jelentkeznie a NEPTUN rendszerbe, s az innen kinyomtatott, valamint az értesítőben felsorolt dokumentumokat és igazolványokat (azok fénymásolatait) magával kell hoznia a személyes beiratkozásra.
 
Kérjük, kísérje figyelemmel az információkat a Neptun tanulmányi rendszerben, az üzenetei között.

Tartalmas egyetemi éveket, tanulmányaikhoz pedig sok sikert kívánunk!