Elektronikus kérvények táblázata

A Neptunban elérhető elektronikus kérvények táblázata: 

Letöltés

 

 

Kérvény azonosító

Kérvény neve

HKR

Beadás kezdete

Beadás vége

Határoza

thozatal ideje

Véleményező

Döntő

Kérvény

díja

Kötelező mellékletek

Határozat/ hivatalos bejegyzés  

ETK-TA-

001AVK

Átvétel (szakváltás, tagozatváltás, képzési helyszín-váltás)

64. §

 

december 15. augusztus 1.

január 31.

augusztus 31.

15 nap

oktatási dékánhelyettes

dékán

3000

 

igen/igen

ETK-TA-

005-PK

Kérelem félév utólagos passziválására

62. § és 67.

§

szorgalmi időszak második hetének első napja

március 14. október 14.

3 nap

oktatási dékánhelyettes

dékán

-

-

igen/igen

ETK-TA-

006A TMH

Kérelem félév passziválására a beiratkozás után (első évfolyamra beiratkozott hallgatók számára) szakképzettség megszerzése középiskolai tanulmányok folytatására 

 

62. §

(11 e)

regisztrációs hét első napja

regisztrációs hét utolsó napja

15 nap

oktatási dékánhelyettes

dékán

 

-

középiskolai iskolalátogatási

igazolás (feltétel a jogviszony létesítése) 

igen/igen

ETK-TA-

006B- TMH

Kérelem félév passziválására a beiratkozás után (első évfolyamra beiratkozott hallgatók számára) külföldi tanulmányok folytatás miatt

 

regisztrációs hét első napja

március 14. október 14.

15 nap

oktatási dékánhelyettes

dékán

 

 -

külföldi tanulmányokról aktív jogviszonyigazolás

igen/igen

ETK-TA-

007- RPK

Rendkívüli passziválási kérelem (statisztikai határnap után)

62. §

(11)

október 15. március 15.

a vizsgaidőszak

utolsó napja

 

10 nap

oktatási dékánhelyettes

dékán

 

-

a passziválás indokát

alátámasztó dokumentum

igen/igen

ETK-TA-

008- KEK

Kreditelismerési kérelem (tárgyanként) 

73. §

tárgyfelvételi időszak első napja

tárgyfelvételi időszak utolsó napja

15 nap

oktató

KÁB

elnöke

 

-

leckekönyv/törzslap másolat,

tematika másolat

 

igen/igen

ETK-TA-

008- KEK  

Kreditelismerési kérelem (csoportos)

73. §

tárgyfelvételi időszak első napja: augusztus 27.

tárgyfelvételi időszak utolsó napja: augusztus 31.

15 nap

oktató

KÁB

elnöke

 

 -

leckekönyv/törzsl ap másolat, tematika másolat

igen/igen

ETK-TA008-KEKERASM

Kreditelismerési kérelem (ERASMUS)

73. §

tárgyfelvételi időszak első napja

 

tárgyfelvételi időszak utolsó

napja

 

15 nap

oktató

KÁB

elnöke

 

-

külföldi partnerintézmény által kiadott eredeti Transcript of Records

igen/igen

ETK-TA008/A

Kreditelismerési kérelem (korábban teljesített összes tárgyra, a tanulmányok megkezdésekor)

73. §

tárgyfelvételi időszak első napja

tárgyfelvételi időszak utolsó napja

15 nap

oktató

KÁB

elnöke

 

 -

leckekönyv/törzsl ap másolat, tematika másolat

igen/igen

 

Kreditelismerési kérelem az adott karon teljesített tárgyak esetében

73. §

tárgyfelvételi időszak első napja

tárgyfelvételi időszak utolsó napja

15 nap

oktató

KÁB

elnöke

 

-

-

igen/igen

ETK-TA-

009-

KTRK

Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem

80. §

tárgyfelvételi időszak első napja

tárgyfelvételi időszak utolsó napja

10 nap

oktató 

dékán/dé

kánhelyet

tes

-

az indokot alátámasztó igazolás

igen/igen

ETK-TA-

009KTRKERASM

100

Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem

(ERASMUS)

80. §

szorgalmi időszak 3. hetének első napja.

szorgalmi

időszak első hónapjának utolsó napja

10 nap

oktató 

dékán/ dékán-

helyettes

-

az indokot alátámasztó igazolás

igen/igen

ETK-TA-

010

Szakirány /specializáció/ választott műveltségi terület módosítási kérelem

-

tárgyfelvételi időszak első napja

folyamatos

10 nap

 szakfelelős

TB

elnöke 

4 500 Ft

-

igen/igen

ETK-TA-

023-TV

Témaválasztási adatlap záródolgozathoz/szakdolgoza thoz/diplomamunkához

 

folyamatos

a kar tanulmányi rendjében meghatározottak

szerint

 

megjelölt konzulens/gesz torintézet igazgatója

-

-

-

nem/nem

ETK-TA-

011-

SZDV

Diplomamunka/szakdolgozat téma/konzulens váltás

-

folyamatos

folyamatos

15 nap

szakfelelős/ gesztorintézet

igazgatója

 

TB

elnöke 

-

-

igen/nem

ETK-TA-

012- MK

Méltányosság 

 

87. §

folyamatos

folyamatos

15 nap

érintett oktató/ tanulmányi ügyintéző/ oktatási dékánhelyettes

dékán

-

-

igen/igen

ETK-TA-

013-JK

Jogorvoslat/fellebbezés

7. §

folyamatos

folyamatos

15 nap

érintett oktató/ dolgozó HKR 7. § (5) szerint

HKR 7.§

(5) szerint

5000 Ft

-

igen/igen

ETK-TA-

014-

NJKK

Neptun jegy korrigálási kérelem

70. § és 74.

§

vizsgaidőszak utolsó napja

vizsgaidőszak utolsó napja utáni 14 nap

5 nap

érintett oktató kari TO  ügyintéző

ETK

igazgató

-

teljesítési lap

igen/nem

ETK-TA-

015-

SZDT

Szakdolgozat titkosítási kérelem

83. §

folyamatos

folyamatos

15 nap

konzulens

dékán/dé

kánhelyet

tes

-

-

igen/igen

ETK-TA-

016-

UTFK

Utólagos tárgyfelvételi kérelem (tárgyanként)

-

az oktatás első napja

szorgalmi időszak utolsó oktatási napja

15 nap

 oktató

TB

elnöke 

2000 Ft/tárgy

-

igen/nem

ETK-TA-

017-

UTLK

Utólagos tárgyleadási kérelem

-

az oktatás első napja

első oktatási hét utolsó nap

15 nap

 oktató

TB

elnöke 

2000 Ft/tárgy

-

igen/nem

ETK-TA-

018- UR

Utólagos regisztráció

-

az oktatás első napja

első oktatási hét utolsó nap

15 nap

oktatási dékánhelyettes

TB

elnöke

 

4500 Ft

-

igen/nem

ETK-TA-

019-

JMSZ

Hallgatói jogviszony megszüntetése saját kérésre

62. §

(7b)

folyamatos

folyamatos

15 nap

oktatási dékánhelyettes

dékán

 

-

-

igen/igen

ETK-TA-

020HIEK

Határidő elmulasztása (feladat késedelmes leadása,  szakirány/specializáció választás elmulasztása,  szakdolgozat határidőn túli leadása)

  

folyamatos

folyamatos

15 nap

érintett oktató/ kari TO ügyintéző

ETK

igazgató

5000 Ft

 -

igen/nem

ETK-TA-

020HIEK-

ZV

Határidő elmulasztása

(záróvizsga)

 

kari tanulmányi rend szerint

(záróvizsga jelentkezési időszak utáni első hét első napja

kari tanulmányi rend szerint

(záróvizsga jelentkezési időszak utáni első hét utolsó napja

15 nap

érintett oktató/ kari TO ügyintéző

oktatási dékánh.

5000 Ft

 -

igen/nem

ETK-TA-

021- KET

Kérelem egyéb tanulmányi ügyekben

 

folyamatos

folyamatos

7 nap

érintett

oktató/ETK igazgató

TB elnöke/dékán

helyettes/

 

 

 -

igen/igen

ETK-TA-

022-

FEK

Kérelem fogyatékkal élő hallgató tanulmányaival kapcsolatos kedvezmény igénybevételére

 

folyamatos

folyamatos, kivéve a nyelvvizsgamentességre vonatkozóan:a záróvizsga jelentkezési időszak utolsó napja

15 nap

Fogyatékosság gal élő hallgatókat segítő rektori koordinátor

TB

elnöke

 

-

 -

igen/igen

ETK-TA-

022ANYVM

Kérelem fogyatékkal élő hallgató nyelvvizsga mentességével kapcsolatban

 

augusztus 1. november 15.

záróvizsga jelentkezési időszak utolsó

napja

15 nap

Fogyatékkal élő hallgatókat segítő ETK koordinátor

FÉHEB

B elnöke/ dékán-

helyettes/

-

 -

igen/igen

ETK-PE001

Kérelem költségtérítési díj/ önköltség egyösszegben történő fizetésére

115. §

augusztus 1./ január 1.

 

regisztrációs hét első napja 

5 nap

 

ETK pénzügyi referens

-

-

nem/nem

ETK-PE002

Kérelem átutalásos számla kiállításához

(kötelezettségvállalással)

-

folyamatos

folyamatos

15 nap

 

ETK pénzügyi referens

-

-

nem/nem

ETK-PE-

003

Kérelem önköltség fizetéshez kapcsolódó átutalásos számla

kiállításához

(kötelezettségvállalással

67. és

115. §

augusztus 1./ január 1.

 

regisztrációs hét első napja

5 nap

 

ETK

pénzügyi referens

 

partner által aláírt és lebélyegzett kötelezettségvállalás

nem/nem

ETK-PE004

Kérelem számla sztornózására

 

114. §

folyamatos

 

folyamatos

15 nap

 

ETK pénzügyi referens

-

-

igen/nem

ETK-PE005

Kérelem befizetés visszautalására

114. §

folyamatos

 

folyamatos

-

 

ETK pénzügyi referens

1000 Ft 

-

igen/nem

ETK-PE006

Költségtérítés mérséklési kérelem (kizárólag a KKK szerint képzési időt túllépő  hallgatók számára)

 

116. §

 

regisztrációs

hét első napja

 

 

regisztrációs hét

utolsó napja

 

-

 kari TO ügyintéző

ETK pénzügyi referens

-

-

igen/nem

ETK-PE007a

Kérelem költségtérítési díj/önköltség mérséklésére 

 

regisztrációs

hét első napja

 

regisztrációs hét

utolsó napja

 

-

ETK

igazgató/dékán

kancellár

 -

 -

igen/igen

ETK-PE007b

Kérelem költségtérítési díj/önköltség halasztására 

 

augusztus 1./

január 1.

 

augusztus 21./

január 21.

 

5 nap

ETK

igazgató/dékán

kancellár

 -

 -

igen/igen

ETK-TE-

002

Regisztrációs lap

-

regisztrációs hét első napja

regisztrációs hét utolsó napja

-

 -

 

-

-

nem/nem

ETK-TE-

003

Záróvizsga jelentkezés nyilatkozat

-

tanulmányi rend szerint

tanulmányi rend szerint

-

 -

 

-

-

nem/nem

ETK-TE-

004

Kérelem tantárgyi program (tematika) hitelesítése kiadásához

-

folyamatos

folyamatos

15 nap

 -

 

500 Ft/db

-

nem/nem

ETK-TE-

005

Kérelem tárgyteljesítési igazolás kiállítására

-

folyamatos

folyamatos

15 nap

 -

 

5000 Ft

-

nem/nem

ETK-TE-

006

Kérelem idegen nyelvű hallgatói jogviszony igazolás kiállítására

-

szorgalmi időszak harmadik hetének első napja

január 31.    június 30. 

15 nap

 -

 

2000 Ft/igazolás

-

nem/nem

ETK-TE-

007

Adatlap szociális ösztöndíj pályázathoz

 

 a kari tanulmányi rend szerint

 a kari tanulmányi rend szerint

 

 -

 -

 -

 a

jogszabályokban írt mellékletek

nem/nem

 

Adatlap az alaptámogatáshoz

 

 a kari tanulmányi rend szerint

 a kari tanulmányi rend szerint

 

 -

 -

 -

 a

jogszabályokban írt mellékletek

nem/nem

 

Adatlap az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjhoz

 

 a kari tanulmányi rend szerint

 a kari tanulmányi rend szerint

 

 -

 -

 -

 a

jogszabályokban írt mellékletek

nem/nem

 

Adatlap a kiemelt tanulmányi ösztöndíjhoz

 

 a kari tanulmányi rend szerint

 a kari tanulmányi rend szerint

 

 -

 -

 a

jogszabályokban írt mellékletek

nem/nem

 

Adatlap a szakmai gyakorlati ösztöndíjhoz

 

 a kari tanulmányi rend szerint

 a kari tanulmányi rend szerint

 

 -

 -

 -

 a

jogszabályokban írt mellékletek

nem/nem

 

Adatlap a kulturális és sporttevékenység támogatási ösztöndíjhoz

 

 a kari tanulmányi rend szerint

 a kari tanulmányi rend szerint

 

 -

 -

 -

 a

jogszabályokban írt mellékletek

nem/nem