Belső nyelvvizsga

Belső nyelvvizsga

Következő belső nyelvvizsga időpontja: 2019. április 

A SOE belső nyelvvizsgán történő részvételre jogosultak:

a Soproni Egyetem jogelőd intézményeiben, az alábbi karok valamelyik alap- vagy mesterképzésén 2013. június 30. előtt sikeres záróvizsgát tettek, és nyelvvizsga hiányában nem szerettek oklevelet:

-Benedek Elek Pedagógiai Kar

-Erdőmérnöki Kar

-Faipari Mérnöki Kar (jelenlegi Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar)

-Közgazdaságtudományi Kar (jelenleg Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar)

-Geoinformatikai Kar (jelenleg Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar)

 

 Az alábbi volt karok hallgatói nem vehetnék részt a Soproni Egyetem intézményi belső nyelvvizsgáján, mert a karok teljes jogutódlással más intézményhez csatlakoztak:

- Apáczai Csere János Kar,

- Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar,

- Savaria Egyetemi Központ volt karai (volt Berzsenyi Dániel Főiskola)

 

Az SOE belső nyelvvizsgáját letenni szándékozó volt hallgató először komplex vizsgára jelentkezhet, más nyelvvizsga-rendszerben megszerzett részvizsga beszámítására nincs lehetőség.

Az SOE komplex belső nyelvi vizsga szóbeli vagy írásbeli részvizsgájának sikertelensége esetén a következő vizsgaidőszakban a sikertelen részvizsga ismételhető.

A belső nyelvvizsgára jelentkezni az SOE ETK honlapján online regisztráció után, a megfelelő dokumentumok feltöltésével lehetséges. A vizsgára való jelentkezés a jelentkezést követő első vizsgaidőszakra érvényes.

A nyelvvizsgaidőszak első napját megelőző két hétben a vizsgázó elektronikus úton kézhez kapja az értesítőjét, mely tartalmazza a vizsgaazonosítót, a nyelvvizsga pontos időpontját és helyszínét.

A jelentkezőnek az egyetem részére vizsgadíjat kell fizetnie. A vizsgadíjat átutalással előre kell befizetni.


Vizsgadíjak:

B1 szint 15.000 Ft

B2 szint 18.000 Ft

C1 szint 22.000 Ft

Az ismételt részvizsga díja: B1 szinten 8.000 Ft,- B2 szinten 10.500 Ft, C1 szinten 13.500 Ft.

A vizsgatréning díja : 9000 Ft.

 

Befizetéshez szükséges adatok:

Számlaszám: 10033001-00290610-00000000

Kedvezményezett: Soproni Egyetem

Közlemény: ETK-BNY-80c81117-Név

 

Fogyatékkal élő vizsgázóink számára biztosítjuk az esélyegyenlőséget a vizsga során (az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt figyelembe véve).

Az egyetem minimum 10 fő jelentkező esetén szervez szóbeli vagy írásbeli vizsgát. Kevesebb jelentkező esetében felajánlja a másik vizsgahelyen való vizsgát, vagy a következő vizsgaidőszakon való vizsgát.

Minden vizsgázó pontos értesítést kap a vizsga helyéről és idejéről (nap, óra, perc). A vizsgázó köteles pontosan megjelenni a vizsga helyén. A vizsga időpontja a terembe való behívást jelenti, ennél a vizsgázónak 20 perccel korábban kell érkezni.

A vizsga egynyelvű, a vizsga feladataihoz a vizsgázó nem használhat szótárt.

A belső nyelvi vizsga minden szinten két részből áll (szóbeli és írásbeli). A vizsga akkor számít sikeresnek, ha a vizsgázó mind a két vizsgarészből a pontszámok legalább 40%-át elérte, és az írásbeli és a szóbeli vizsga összesített eredményének átlaga legalább 60%. Abban az esetben, ha a vizsgázó összesített eredménye nem éri el a 60%-ot, de az egyik vizsgarészből legalább 60%-os szintet teljesített, ebből sikeres részvizsgát tett. A vizsgázónak lehetősége van ismételt részvizsga letételére a másik vizsgarészből. Az ismételt részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az ismételt vizsgarészből a pontszámok legalább 60%-át elérte.

Az írásbeli és a szóbeli vizsga eredményéről a vizsgázónak az SOE ETK a vizsgától számított 15 munkanapon belül e-mailben ad tájékoztatást (eredményközlés).

Az intézményi nyelvi vizsgáról a SOE ETK igazolást ad ki, amely kizárólag a SOE-én sikeres záróvizsgát tett hallgatónak a diploma átvételéhez szükséges nyelvi követelményeket váltja ki. A vizsgázó a sikeres vizsgáról szóló igazolását az oklevéllel együtt kapja meg, a vizsgahelyen veheti fel az eredmények közzétételétől számított 30 napon belül. Azon vizsgázóknak, akik komplex vizsgára jelentkeztek, és csak egy részvizsgájuk lett sikeres, az igazolás kiadása az eredmények közzétételétől számítva 6-8 héten belül történik.

Az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintését az eredményhirdetést követő 5 napon belül kérheti a vizsgázó írásban. Megtekintésre ezt követően van lehetőség a megadott időpontban.

 

A vizsga szakmai tartalmával kapcsolatban a 99/518-401 telefonon érdeklődhet.

A vizsgajelentkezéssel, a befizetéssel és az eredményközlés utáni oklevél kiállítással kapcsolatban a belsonyelvvizsga@uni-sopron.hu e-mail címen érdeklődhet.

Felülvizsgálati kérelemmel az eredményhirdetést követő 15 napon belül lehet élni Dr. Katona györgy oktatási rektorhelyetteshez címezve, amelyet a vizsgadíj 20%-ának befizetését igazoló átutalási igazolást mellékelve kell megküldeni.

Postacím:                    Soproni Egyetem

                                 Dr. Katona György oktatási rektorhelyettes

                                  9400 Sopron Bajcsy Zsilinszky u. 4.

A borítékra kérjük ráírni:        „Belső intézményi nyelvi vizsga jogorvoslat

 

Felkészüléshez ajánlott könyvek listája