Alkalmassági vizsgák

A hatályos felsőoktatási felvételi kormányrendelet rendelkezik arról, hogy a felsőoktatási intézmények mely szakokon szervezhetnek egészségügyi vizsgálatot, pályaalkalmassági vizsgálatot, nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági vizsgát – összefoglaló néven alkalmassági vizsgát – a jelentkezőik alkalmasságának megállapítása érdekében. A vizsgáról szóló értesítést (vizsgabehívót) a felsőoktatási intézmény küldi meg a jelentkező részére, ezért amennyiben a vizsga időpontja előtt egy héttel még nem kap ilyen tartalmú levelet, akkor célszerű érdeklődnie ezzel kapcsolatban.

Az alkalmassági vizsgán elért teljesítmény nem pontszámmal, hanem „megfelelt" vagy „nem felelt meg" minősítéssel értékelhető.

Figyelem! Aki az alkalmassági vizsgán nem jelenik meg vagy „nem felelt meg" minősítést kap, annak a felvételi összpontszáma 0, azaz nulla, nem vehető fel az adott jelentkezési helyre!

Amennyiben nem magyar állampolgár, magyar nyelvű képzésre jelentkezve, nem tudja dokumentummal igazolni a tanulmányai folytatásához szükséges magyar nyelv ismeretét, számára a felsőoktatási intézmény magyar nyelvi alkalmassági vizsgát szervezhet. A felsőoktatási intézmény dönt arról, hogy milyen dokumentumot fogad el (pl. magyar oktatási nyelvű középiskolai bizonyítvány, magyar mint idegen nyelv nyelvvizsga-bizonyítvány stb.). A magyar nyelvi alkalmassági vizsga értékelése „megfelelt" vagy „nem felelt meg" lehet. A „nem felelt meg" minősítés esetén a jelentkező felvételi összpontszáma 0, azaz nulla.

A fogyatékossággal élő jelentkezőt az alkalmassági vizsgán a felsőoktatási intézmény szabályzata szerint illethetik meg kedvezmények, illetve felmentések.

Figyelem! A csecsemő és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus, a tanító és az osztatlan tanárképzés alkalmassági vizsgáit egy helyen kell letenni, és azt a többi jelentkezési helyén is figyelembe veszik. A többi alkalmassági vizsgán (pl. testnevelés, művészeti képzés, stb) minden intézményben, ahová jelentkezett, részt kell vennie.

Alapképzésben, osztatlan mesterképzésben a felsőoktatási intézmények által szervezett gyakorlati vizsga lehetséges a következő szakokon:

  • művészet képzési terület minden szakján,
  • művészetközvetítés képzési terület minden szakján,
  • művészeti tanárképzés szakjain (pedagógusképzés képzési terület).

A gyakorlati vizsgán – intézményi szabályzat alapján – összesen maximum 200 pont szerezhető. A művészet képzési területhez tartozó szakok esetén a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki, többletpontok hozzáadása nélkül. 

 

 

Részletek a karok honlapjain.