2022A Előzetes kreditelismerés

MA/MSc szakra jelentkezők előzetes kreditelismerési eljárás

Az előzetes kreditelismerési eljárást írásban, már a felsőoktatási felvételi eljárás előtt célszerű kezdeményezni a felsőoktatási intézménynél (ezért „előzetes" a kreditelismerési eljárás). A 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban már kizárólag a kreditelismerésről szóló határozatot kell központilag benyújtani.

Mesterképzésre történő jelentkezésekor az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók:

1. teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: A-típusú bemenet),

2. meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: B-típusú bemenet),

3. meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak (a továbbiakban: C-típusú bemenet).

Aki olyan szakon szerzett oklevelet, ami az adott mesterképzés esetében teljes kreditérték beszámításával elfogadható (A-típusú bemenet), annak nem kell az előzetes kreditelismerési eljárást lefolytatnia.

Aki B-, vagy C-típusú bemeneti oklevéllel rendelkezik, annál a mesterképzést meghirdető felsőoktatási intézmény előzetes kreditelismerési eljárásban megvizsgálja, hogy a korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mesterképzési szakra történő belépéshez mennyi szakterületi kreditje ismerhető el. Amennyiben a jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit és a felvételi összpontszáma elérné az adott mesterképzési szakon meghatározott felvételi ponthatárt, abban az esetben sem nyerhet besorolást és az alapján felvételt az adott mesterképzési szakra. Amennyiben a jelentkező csak a minimálisan előírt szakterületi kreditszámmal rendelkezik, akkor a jelentkező felvehető ugyan, de a képzési és kimeneti követelményekben előírt minimális, valamint szükséges kreditszám különbözetét a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, az első két félévben, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie.

 

Sikeres felvételi eljárást követően a hallgatói jogviszony akkor jöhet létre, ha a bemeneti feltételeket megvizsgálva, a különbözeti tárgyak kiírása megtörténik az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásával.

Kérem előzetes kreditelismerési kérelemmel és a hozzá tartozó nyomtatvánnyal kapcsolatban az érintett karon érdeklődjön az alábbi hivatkozásokon:


A Benedek elek Peadgógiai Karra jelentkezők esetében a kreditelismeréssel kapcsolatos információk az alábbi linken érhető el:

http://bpk.uni-sopron.hu/mk


Az Erdőmérnöki Karra jelentkezők esetében a kreditelismeréssel kapcsolatos információk az alábbi linken érhető el:

http://emk.uni-sopron.hu/felveteli-informaciok-a-szeptemberben-indulo-szakokrol

 

A Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karra jelentkezők esetében a kreditelismeréssel kapcsolatos információk az alábbi linken érhető el:

http://skk.uni-sopron.hu/felveteli-2022-2023

 

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karra jelentkezők esetében a kreditelismeréssel kapcsolatos információk az alábbi linken érhető el:

http://lkk.uni-sopron.hu/2022a-altalanos-felveteli-eljaras